Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Batizovce

Budovy v okrese Poprad

POPRAD. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotická budova katolíckej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1638-1640, v 50.rokoch 18.storočia a v roku 1800. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 5 južne od katolíckeho kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   POPRAD. Fara. Saleziánsky dom. Národná kultú …

Bytové domy v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Cintoríny v okrese Poprad

GERLACHOV. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín s hrobmi 24 padlých paradesantov z roku 1946. Bol zriadený na pamiatku letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na východnom okraji obce.   POPRAD. Cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín …

Dopravné a športové stavby v okrese Poprad

GERLACHOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Kamenný oblúkový jednoklenbový cestný most z roku 1865. Upravovaný bol v roku 1943. Mostík cez potok sa nachádza juhovýchodne od centra obce.   LIPTOVSKÁ TEPLIČKA. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo s areálom vyhlásená v roku 1989. Stavby v štýle ľudového staviteľstva z roku 1919. Nachádza sa na severnom okraji intravilánu obce. Tvoria ju vi …

Drobná architektúra v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Evanjelické kostoly v okrese Poprad

BATIZOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1786-1791. Upravovaný bol v roku 1867, 1928, 1950, 1954, 1956-1960, 1975-1982 a 1998. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Empírový oltár. Nachádza sa na ulici Štúrova 25 v strede obce.   GÁNOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.   GERLACHOV Evanjelický k …

Gánovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Filice Gánovce …

Gerlachov

TOPlist