Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Budovy v okrese Poprad

POPRAD. Fara. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Gotická budova katolíckej fary z 15.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1638-1640, v 50.rokoch 18.storočia a v roku 1800. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podpivničením. Nachádza sa v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 5 južne od katolíckeho kostola v Mestskej pamiatkovej rezervácii.   POPRAD. Fara. Saleziánsky dom. Národná kultú …

Bytové domy v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Hradiská v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Kaštiele v okrese Poprad

BATIZOVCE. Mariášiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ novší. Neskorobarokový kaštieľ postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1756-1757, 1956-1957 a 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza na návrší vo východnej časti obce na ulici Družstevná 3. …

Ľudová architektúra v okrese Poprad

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA Rezervácia ľudovej architektúry. Nachádza sa tu 46 domov s hospodárskymi staviskami a pivnice v svahu, tzv. stodolište.   POPRAD V časti Stráže pod Tatrami sa dodnes zachovala pôvodná uličná zástavba v podobe meštianskych domov z 15.-18.storočia. V časti Matejovce sa dodnes zachovali niektoré murované domy so sedlovou strechou a podlomenicou z 19.storočia.   Ľudový dom č.4. Garbiarsky dom. Národná …

Meštianske domy v okrese Poprad

POPRAD. Námestie svätého Egídia 45. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový meštiansky dom postavený v rokoch 1760-1780. Upravovaný bol v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažný s podpivničením. Prejazdový radový dom sa nachádza v severnej časti Námestia svätého Egídia 45.   POPRAD. Námestie svätého Egídia 54. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v ro …

Mestské paláce v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o mestských palácoch v okrese. …

Pamiatkové územia v okrese Poprad

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SPIŠSKÁ SOBOTA Historické jadro mestskej časti Spišská Sobota bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervác …

Sídliská v okrese Poprad

HÔRKA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1995. Sídlisko z obdobia paleolitu a z 8.-9.storočia. Nachádza sa na Ondrej-Smrečányiho skale. …

TOPlist