Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Ostatné Stavby

Dopravné a športové stavby v okrese Poprad

GERLACHOV. Cestný most. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2008. Kamenný oblúkový jednoklenbový cestný most z roku 1865. Upravovaný bol v roku 1943. Mostík cez potok sa nachádza juhovýchodne od centra obce.   LIPTOVSKÁ TEPLIČKA. Rušňové depo. Národná kultúrna pamiatka Rušňové depo s areálom vyhlásená v roku 1989. Stavby v štýle ľudového staviteľstva z roku 1919. Nachádza sa na severnom okraji intravilánu obce. Tvoria ju vi …

Drobná architektúra v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ruiny a základy v okrese Poprad

GERLACHOV. Ruina kostola. Zvyšky ranogotického kostola z 13.storočia. V roku 1876 vyhorel.   HOZELEC. Zaniknutý kostol.   POPRAD. Zaniknutá dedina Stojany. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Stredoveká zaniknutá dedina Stojany z 13.storočia. Nachádza sa juhovýchodne od časti Spišská Sobota, severne od kóty 719,0m.   ŠTRBA. Zaniknutá dedina Šoldov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. …

Vojenské stavby v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o vojenských stavbách v okrese. …

Výrobné stavby v okrese Poprad

HRANOVNICA. Modrotlačiarska dielňa. Národná kultúrna pamiatka Dielňa a sklad vyhlásená v roku 1986. Stavby v štýle ľudového staviteľstva. Nachádza sa v strede obce Hranovnica 152. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Dielňa modrotlačiarska. Budova z 2.polovice 19.storočia. Prízemná stavba s jedno a dvojtraktovou dispozíciou a pôdorysom v tvare U. Sklad modrotlačiarne. Solitérna budova farbiarne z roku 1920. Prízemná stavba s d …

TOPlist