Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Grécko-katolícke kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 21.storočí.Nachádza sa na ulici Ústecko-Orlická.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1777. Upravovaný bol v rokoch 1824, 1899 a v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Stavb …

Hôrka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hôrka Kišovce Ondrej Primovce …

Hozelec

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hozelec Úsvit …

Hradiská v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Poprad

POPRAD. Hrob G. Majunkeho. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob architekta Gedeona Majunkeho /1854-1921/ s náhrobníkom a mrežovou ohradou z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.   POPRAD. Hrob J. G. Reinera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob zakladateľa …

Jánovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jánovce Machalovce …

Kalvárie v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Poprad

HÔRKA Baroková kaplnka z roku 1736.   SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK. Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Prícestná kaplnka s areálom vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa juhovýchodne od obce, severozápadne od kaštieľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prícestná kaplnka. Klasicistická prícestná rímsko-katolícka Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie bola postavená koncom 18.storočia. Upravovaná …

TOPlist