Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mohyly a mohylníky v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Poprad

POPRAD. Pamätná tabuľa J. Brokoffa. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1986. Pamätná tabuľa sochára a rezbára Jána Brokoffa /1652-1718/ je od roku 1983 osadená na meštianskom dome v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je I. Svitana.   ŠTÔLA. Pamätná tabuľa F. Kafendu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pamätná tabuľa skla …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Poprad

GERLACHOV. Pomník letcov. Pomník letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Nachádza sa na vojenskom cintoríne v obci.   LUČIVNÁ. Pomník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v SNP. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Šibeničný vŕšok.   POPRAD. Pomník padlým v rokoch 1848-1 …

Pamiatkové územia v okrese Poprad

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SPIŠSKÁ SOBOTA Historické jadro mestskej časti Spišská Sobota bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervác …

Poprad

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Popradu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kvetnica Matejovce Poprad Spišská Sobota Stráže pod Tatrami Veľká  …

Pravoslávne kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám pozdvihnutia čestného a životodarného Pánovho kríža. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 21.storočí.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Poprad

BATIZOVCE. Kostol všetkých svätých. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých z 2.štvrtiny 13.storočia. Upravovaný bol v období začiatok až 3.štvrtina 14.storočia, barokovo v rokoch 1764-1767, 1964-1965 a 1966. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. V interiéri neskororománske fresky a zvon zo 14.storočia. Nachádza sa na ulici Štúrova 176 v strede o …

Ruiny a základy v okrese Poprad

GERLACHOV. Ruina kostola. Zvyšky ranogotického kostola z 13.storočia. V roku 1876 vyhorel.   HOZELEC. Zaniknutý kostol.   POPRAD. Zaniknutá dedina Stojany. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Stredoveká zaniknutá dedina Stojany z 13.storočia. Nachádza sa juhovýchodne od časti Spišská Sobota, severne od kóty 719,0m.   ŠTRBA. Zaniknutá dedina Šoldov. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. …

TOPlist