Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Vysoké Tatry

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Starému Smokovcu potvrdený štatút mesta. Do roku 1998 sa mesto volalo Starý Smokovec. Nariadením 403/1998 účinným od 1.1.1999 zmenilo názov na Vysoké Tatry.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI.   Doln …

Ždiar

Zvonice v okrese Poprad

MLYNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Murovaná novoklasicistická zvonica bola postavená v roku 1925. Upravovaná bola v rokoch 2015-2016. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola v severozápadne j časti obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola.   POPRAD Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963 …

TOPlist