Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Poprad

GERLACHOV. Pamätný cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätný cintorín s hrobmi 24 padlých paradesantov z roku 1946. Bol zriadený na pamiatku letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na východnom okraji obce.   POPRAD. Cintorín. Národná kultúrna pamiatka Cintorín …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Poprad

POPRAD. Hrob G. Majunkeho. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob architekta Gedeona Majunkeho /1854-1921/ s náhrobníkom a mrežovou ohradou z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.   POPRAD. Hrob J. G. Reinera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob zakladateľa …

Kríže v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Poprad

POPRAD. Pamätná tabuľa J. Brokoffa. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1986. Pamätná tabuľa sochára a rezbára Jána Brokoffa /1652-1718/ je od roku 1983 osadená na meštianskom dome v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je I. Svitana.   ŠTÔLA. Pamätná tabuľa F. Kafendu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pamätná tabuľa skla …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Poprad

GERLACHOV. Pomník letcov. Pomník letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Nachádza sa na vojenskom cintoríne v obci.   LUČIVNÁ. Pomník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v SNP. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Šibeničný vŕšok.   POPRAD. Pomník padlým v rokoch 1848-1 …

Sochy a busty v okrese Poprad

POPRAD. Mariánsky stĺp. Národná kultúrna pamiatka Socha na stĺpe vyhlásená v roku 1963. Barokové dielo z roku 1728. Autorom je J. Serpeli. Nachádza sa na Námestí svätého Egídia. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Stĺp s podstavcom. Kamenný stĺp s podstavcom. Nachádza sa východne od kostola. Socha nepoškvrnenej Panny Márie (Panna Mária-Immaculata). Nachádza sa na stĺpe.   POPRAD. Mariánsky stĺp v Matejovciach. Národ …

TOPlist