Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Poprad

BATIZOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový evanjelický kostol postavený v rokoch 1786-1791. Upravovaný bol v roku 1867, 1928, 1950, 1954, 1956-1960, 1975-1982 a 1998. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Empírový oltár. Nachádza sa na ulici Štúrova 25 v strede obce.   GÁNOVCE Klasicistický evanjelický kostol bol postavený v 19.storočí.   GERLACHOV Evanjelický k …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 21.storočí.Nachádza sa na ulici Ústecko-Orlická.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1777. Upravovaný bol v rokoch 1824, 1899 a v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Stavb …

Kalvárie v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Poprad

HÔRKA Baroková kaplnka z roku 1736.   SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK. Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Prícestná kaplnka s areálom vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa juhovýchodne od obce, severozápadne od kaštieľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prícestná kaplnka. Klasicistická prícestná rímsko-katolícka Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie bola postavená koncom 18.storočia. Upravovaná …

Pravoslávne kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám pozdvihnutia čestného a životodarného Pánovho kríža. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 21.storočí.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Poprad

BATIZOVCE. Kostol všetkých svätých. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne románsky jednoloďový rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých z 2.štvrtiny 13.storočia. Upravovaný bol v období začiatok až 3.štvrtina 14.storočia, barokovo v rokoch 1764-1767, 1964-1965 a 1966. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. V interiéri neskororománske fresky a zvon zo 14.storočia. Nachádza sa na ulici Štúrova 176 v strede o …

Synagógy v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o synagógach v okrese. …

Zvonice v okrese Poprad

MLYNICA Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 2016. Murovaná novoklasicistická zvonica bola postavená v roku 1925. Upravovaná bola v rokoch 2015-2016. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Nachádza sa v blízkosti evanjelického kostola v severozápadne j časti obce, severne od rímsko-katolíckeho kostola.   POPRAD Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963 …

TOPlist