Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poprad

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 104,6 km2

Počet obyvateľov:  104 837  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  94,85 ob./km2

Okresné mesto:  Poprad

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhovýchode s Košickým krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Levoča a na východe a severovýchode s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva Fatransko-tatranská oblasť, iba z východu sem okrajovo zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a z juhovýchodu okrajovo oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa), Kozie chrbty (podcelky Dúbrava a Važecký chrbát), Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry), Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie) a Tatry (podcelky Východné Tatry a Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Spišská Magura (podcelok Repisko) a Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Spišský Štiavnik (545,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Vikartovská priekopa.

Na území okresu ležia 3 mestá a 26 obcí.

» Zaujímavosti

Gánovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Filice Gánovce …

Gerlachov

Grécko-katolícke kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám svätého Petra a Pavla. Moderný grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla bol postavený v 21.storočí.Nachádza sa na ulici Ústecko-Orlická.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky z roku 1777. Upravovaný bol v rokoch 1824, 1899 a v 50. a 70.rokoch 20.storočia. Stavb …

Hôrka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hôrka Kišovce Ondrej Primovce …

Hozelec

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Hozelec Úsvit …

Hradiská v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Poprad

POPRAD. Hrob G. Majunkeho. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob architekta Gedeona Majunkeho /1854-1921/ s náhrobníkom a mrežovou ohradou z 90.rokov 19.storočia. Nachádza sa v starej časti cintorína, vo východnej časti severného ohradného múru na cintoríne v časti Spišská Sobota.   POPRAD. Hrob J. G. Reinera. Pamiatkový objekt NKP Cintorín vyhlásený v roku 1986. Novobarokový hrob zakladateľa …

Jánovce

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jánovce Machalovce …

TOPlist