Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poprad

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 104,6 km2

Počet obyvateľov:  104 837  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  94,85 ob./km2

Okresné mesto:  Poprad

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhovýchode s Košickým krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Levoča a na východe a severovýchode s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva Fatransko-tatranská oblasť, iba z východu sem okrajovo zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a z juhovýchodu okrajovo oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa), Kozie chrbty (podcelky Dúbrava a Važecký chrbát), Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry), Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie) a Tatry (podcelky Východné Tatry a Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Spišská Magura (podcelok Repisko) a Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Spišský Štiavnik (545,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Vikartovská priekopa.

Na území okresu ležia 3 mestá a 26 obcí.

» Zaujímavosti

Jaskyne v okrese Poprad

A-1 (SKALNÝ MOST) Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 5m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   A-7 Korózno-kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   A-8 Jaskyňa sa nachádza v pohorí Tatry, vo Východných Tatrách, v Belianskych Tatrách v katastri obce Ždiar.   ABRI MS 1 FLuviokrasovo-ko …

Kalvárie v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Poprad

HÔRKA Baroková kaplnka z roku 1736.   SPIŠSKÝ ŠTIAVNIK. Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka Prícestná kaplnka s areálom vyhlásená v roku 2017. Nachádza sa juhovýchodne od obce, severozápadne od kaštieľa. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Prícestná kaplnka. Klasicistická prícestná rímsko-katolícka Kaplnka nepoškvrneného počatia Panny Márie bola postavená koncom 18.storočia. Upravovaná …

Kaštiele v okrese Poprad

BATIZOVCE. Mariášiovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ novší. Neskorobarokový kaštieľ postavený začiatkom 17.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1756-1757, 1956-1957 a 1995. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podkrovím a podpivničením. Solitér sa nachádza na návrší vo východnej časti obce na ulici Družstevná 3. …

Kravany

Kríže v okrese Poprad

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Lučivná

Ľudová architektúra v okrese Poprad

LIPTOVSKÁ TEPLIČKA Rezervácia ľudovej architektúry. Nachádza sa tu 46 domov s hospodárskymi staviskami a pivnice v svahu, tzv. stodolište.   POPRAD V časti Stráže pod Tatrami sa dodnes zachovala pôvodná uličná zástavba v podobe meštianskych domov z 15.-18.storočia. V časti Matejovce sa dodnes zachovali niektoré murované domy so sedlovou strechou a podlomenicou z 19.storočia.   Ľudový dom č.4. Garbiarsky dom. Národná …

TOPlist