Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Poprad

Poloha:  Leží v západnej časti Prešovského kraja. Je najzápadnejším okresom v kraji. Je najväčším okresom v kraji a má druhý najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  1 104,6 km2

Počet obyvateľov:  104 837  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  94,85 ob./km2

Okresné mesto:  Poprad

Hranice územia:  Severozápadnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na západe hraničí so Žilinským krajom, na juhu s Banskobystrickým krajom a na juhovýchode s Košickým krajom. Na juhovýchode hraničí s okresom Levoča a na východe a severovýchode s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia:  Takmer celé územie okresu pokrýva Fatransko-tatranská oblasť, iba z východu sem okrajovo zasahuje Podhôľno-magurská oblasť a z juhovýchodu okrajovo oblasť Slovenské rudohorie. Z Fatransko-tatranskej oblasti sú to celky Hornádska kotlina (podcelok Vikartovská priekopa), Kozie chrbty (podcelky Dúbrava a Važecký chrbát), Nízke Tatry (podcelok Kráľovohoľské Tatry), Podtatranská kotlina (podcelky Liptovská kotlina, Popradská kotlina a Tatranské podhorie) a Tatry (podcelky Východné Tatry a Západné Tatry). Z Podhôľno-magurskej oblasti je to celok Spišská Magura (podcelok Repisko) a Podtatranská brázda (podcelok Ždiarska brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Spišsko-gemerský kras (podcelok Slovenský raj).

Najvyšší bod:  Gerlachovský štít (2 654,4m), celok Tatry, podcelok Východné Tatry, časť Vysoké Tatry – najvyšší bod Slovenska.

Najnižší bod: Hladina rieky Hornád na výtoku z okresu pri obci Spišský Štiavnik (545,0m), celok Hornádska kotlina, podcelok Vikartovská priekopa.

Na území okresu ležia 3 mestá a 26 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Poprad

POPRAD. Pamätná tabuľa J. Brokoffa. Pamiatkový objekt NKP Meštiansky dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1986. Pamätná tabuľa sochára a rezbára Jána Brokoffa /1652-1718/ je od roku 1983 osadená na meštianskom dome v časti Spišská Sobota na Sobotskom námestí 26 v Mestskej pamiatkovej rezervácii. Jej autorom je I. Svitana.   ŠTÔLA. Pamätná tabuľa F. Kafendu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pamätná tabuľa skla …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Poprad

GERLACHOV. Pomník letcov. Pomník letcov a členov 2.československej paradesantnej brigády, ktorí zahynuli v októbri 1944 pri havárii lietadla v stene Zadného Gerlachovského štítu. Nachádza sa na vojenskom cintoríne v obci.   LUČIVNÁ. Pomník padlým v SNP. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v SNP. Má štvorcový pôdorys. Nachádza sa v lokalite Šibeničný vŕšok.   POPRAD. Pomník padlým v rokoch 1848-1 …

Pamiatkové územia v okrese Poprad

PAMIATKOVÁ REZERVÁCIA SPIŠSKÁ SOBOTA Historické jadro mestskej časti Spišská Sobota bolo 11.6.1950 vyhlásené za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Nariadením 596/2001 z 13.12.2001 s účinnosťou od 1.1.2002 boli vymedzené jej hranice. Cieľom vymedzenia hraníc pamiatkovej rezervácie je zabezpečiť ochranu a využívanie historických, urbanistických, architektonických, výtvarných, krajinárskych a kultúrno-spoločenských hodnôt pamiatkovej rezervác …

Poprad

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Popradu potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI. Kvetnica Matejovce Poprad Spišská Sobota Stráže pod Tatrami Veľká  …

Pravoslávne kostoly v okrese Poprad

POPRAD. Chrám pozdvihnutia čestného a životodarného Pánovho kríža. Moderný pravoslávny chrám bol postavený v 21.storočí.   VERNÁR. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. …

Predajne v okrese Poprad

PPP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

TOPlist