Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešov

Poloha:  Leží v južnej časti Prešovského kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  934 km2

Počet obyvateľov:  175 038  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  187,01 ob./km2

Okresné mesto:  Prešov

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Vranov nad Topľou, na severovýchode s okresmi Svidník a Bardejov, na severozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Levoča.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu okrajovo Fatransko-tatranská oblasť, z juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, zo severovýchodu oblasť Nízke Beskydy, centrálnu a severozápadnú časť pokrýva Podhôľno-magurská oblasť, z juhozápadu oblasť Slovenské rudohorie a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelok Šimonka). Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelky Hanušovská pahorkatina a Záhradnianska brázda) a Ondavská vrchovina. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Stráže a Šarišské podolie) a Šarišská vrchovina (podcelky Chminianska brázda, Sedlická brázda a Širocká brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Roháčka a Sopotnické vrchy). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov.

Najvyšší bod:  Patria (1 170,5m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Seniakovce (197,4m), celok Košická kotlina, podcelok Toryská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 89 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Prešov

CHMEĽOV. Železničný tunel. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Železničný tunel z roku 1943. Nachádza sa v lokalite Pod Petičom.   PREŠOV. Športová hala. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Secesná stavba športovej haly (bývalého mestského klziska) z prelomu 19. a 20.storočia. Upravovaná bola v rokoch 1981 a 1992. Trojpodlažná stavba s podpivničením, trojtraktovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom …

Drienov

Drobná architektúra v okrese Prešov

ĽUBOVEC. Fontána. Novobaroková fontána z rokov 1880-1890. Nachádza sa v záhrade.   PREŠOV. Fontána. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1977. Tzv. Neptúnova kašna z 1.polovice 19.storočia. Autorom je V. Stavianský. Nachádza sa na ulici Hlavná v parku v Mestskej pamiatkovej rezervácii. …

Evanjelické kostoly v okrese Prešov

ČELOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Románsky jednoloďový evanjelický kostol z konca 13.storočia. Klenba presbytéria je z  roku 1579. Prestavaný bol v roku 1788. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s rovným záverom. Kamenná krstiteľnica zo 14.storočia. Stojí severovýchodne od centra obce.   CHMEĽOV Národná kultúrna pamiatka Kostol s opevnením vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: …

Fintice

Fričovce

Fulianka

TOPlist