Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešov

Poloha:  Leží v južnej časti Prešovského kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  934 km2

Počet obyvateľov:  175 038  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  187,01 ob./km2

Okresné mesto:  Prešov

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Vranov nad Topľou, na severovýchode s okresmi Svidník a Bardejov, na severozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Levoča.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu okrajovo Fatransko-tatranská oblasť, z juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, zo severovýchodu oblasť Nízke Beskydy, centrálnu a severozápadnú časť pokrýva Podhôľno-magurská oblasť, z juhozápadu oblasť Slovenské rudohorie a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelok Šimonka). Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelky Hanušovská pahorkatina a Záhradnianska brázda) a Ondavská vrchovina. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Stráže a Šarišské podolie) a Šarišská vrchovina (podcelky Chminianska brázda, Sedlická brázda a Širocká brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Roháčka a Sopotnické vrchy). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov.

Najvyšší bod:  Patria (1 170,5m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Seniakovce (197,4m), celok Košická kotlina, podcelok Toryská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 89 obcí.

» Zaujímavosti

Geraltov

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Geraltov   Závadka Do roku 1991 bola samostatnou obcou. Opatrením p1/c24/1992 účinným od 1.7.1991 sa zlúčila s obcou Geraltov a stala sa jej miestnou časťou.   Žatkovce Do roku 1991 bo …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Prešov

ABRANOVCE. Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky. Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám narodenia Presvätej Bohorodičky bol postavený v 19.storočí.   BREŽANY. Chrám svätého Lukáša Evanjelistu. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený grécko-katolícky Kostolík svätého Lukáša Evanjelistu bol postavený v ľudovom štýle v roku 1727. Radí sa tým medzi najstaršie drevené kostolíky na Slovensku. Obnovený bol v 2.polo …

Haniska

Hrabkov

Hradiská v okrese Prešov

BRESTOV. Hrádok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Zvyšky zaniknutého stredovekého hrádku postaveného pravdepodobne najneskôr v 2.polovici 13.storočia. Nachádzajú sa na kopci Zámčisko v lokalite Panský les asi 1km východne od obce Brestov v nadmorskej výške 508m. Hrádok bol postavený na ploche asi 20x8m a obohnaný valom a priekopou. Na juhozápadnej strane bola plošina 10x6m, ktorá slúžila pravdepodobne na osadenie mosta …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Prešov

KAPUŠIANSKY HRAD (MOGLÓDSKY HRAD) Zrúcaniny gotického hradu z 13.storočia sa nachádzajú na skalnom výbežku vrchu Zámčisko severozápadne od obce Kapušany. Na pomerne strmom kopci, na mieste starého slovanského hradiska, postavili v 13.storočí hrad, ktorý mal chrániť kráľovskú cestu vedúcu z Prešova na sever. Jeho prvým majiteľom bol rod Moglód. V roku 1249 sa spomína ako castrum Tobul, v roku 1254 ako Tubul. Po jeho vymretí prešiel d …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Prešov

ČELOVCE. Pohrebná kaplnka. Pohrebná kaplnka z 30.rokov 19.storočia.   FRIČOVCE. Pohrebná kaplnka rodiny Splény. Pamiatkový objekt NKP Kostol a kaplnka vyhlásený v roku 1963. Novogotická pohrebná kaplnka postavená v roku 1811. Dal ju postaviť barón a generál Gabriel Splény a jeho o 56 rokov mladšia druhá manželka Juliana Ghillányová. Na tomto mieste sa pod kaplnkou nachádza hrobka, kde sú pochovaní niektorí z rodu Ghillányovco …

TOPlist