Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prešov

Poloha:  Leží v južnej časti Prešovského kraja. Je tretím najväčším okresom v kraji, má najväčší počet obyvateľov a najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  934 km2

Počet obyvateľov:  175 038  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  187,01 ob./km2

Okresné mesto:  Prešov

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na východe hraničí s okresom Vranov nad Topľou, na severovýchode s okresmi Svidník a Bardejov, na severozápade s okresom Sabinov a na západe s okresom Levoča.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu okrajovo Fatransko-tatranská oblasť, z juhu oblasť Lučensko-košická zníženina, z juhovýchodu Matransko-slanská oblasť, zo severovýchodu oblasť Nízke Beskydy, centrálnu a severozápadnú časť pokrýva Podhôľno-magurská oblasť, z juhozápadu oblasť Slovenské rudohorie a zo severu okrajovo oblasť Východné Beskydy. Z Fatransko-tatranskej oblasti je to celok Branisko (podcelky Sľubica a Smrekovica). Z oblasti Lučensko-košická zníženina je to celok Košická kotlina (podcelok Toryská pahorkatina). Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelok Šimonka). Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelky Hanušovská pahorkatina a Záhradnianska brázda) a Ondavská vrchovina. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Stráže a Šarišské podolie) a Šarišská vrchovina (podcelky Chminianska brázda, Sedlická brázda a Širocká brázda). Z oblasti Slovenské rudohorie je to celok Čierna hora (podcelky Bujanovské vrchy, Roháčka a Sopotnické vrchy). Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov.

Najvyšší bod:  Patria (1 170,5m), celok Branisko, podcelok Smrekovica.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Seniakovce (197,4m), celok Košická kotlina, podcelok Toryská pahorkatina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 89 obcí.

» Zaujímavosti

Janov

Janovík

Jaskyne v okrese Prešov

ABRI POD KAMENNOU BABOU Fluviokrasová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Branisko, v Smrekovici v nadmorskej výške 609m v katastri obce Lipovce.   ABRI POD SOKOLOU Jaskyňa s dĺžkou 16m. Nachádza sa v pohorí Branisko, v Smrekovici v nadmorskej výške 640m v katastri obce Lipovce.   ABRI V HUČIAKU Jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Šarišská vrchovina v katastri obce Široké.   ABRI V LAČNOVSKOM KAŇONE …

Kalvárie v okrese Prešov

PREŠOV Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol povýšenia Svätého kríža. (Pozri Rímsko-katolícke kostoly v okrese Prešov). Kalvárska kaplnka. Novobaroková kaplnka, 1.zastavenie, Posledná večera, z roku 1886. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v južnej vetve krížovej cesty. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 2 …

Kaplnky v okrese Prešov

ABRANOVCE. Kaplnka blahoslaveného hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka. Moderná grécko-katolícka kaplnka sa nachádza v obci.   DRIENOV. Kaplnka svätého Cyrila a Metoda. Rímsko-katolícka Kaplnka svätého Cyrila a Metoda sa nachádza v dome nádeje.   KENDICE Klasicistická kaplnka zo začiatku 19.storočia.   KOJATICE. Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie. Rímsko-katolícka Kaplnka Sedembolestnej Panny M …

Kapušany

Kaštiele v okrese Prešov

BERTOTOVCE Klasicistický kaštieľ postavený v rokoch 1830-1840.   BRETEJOVCE Klasicistický kaštieľ postavený v 1.polovici 19.storočia.   ČELOVCE Klasicistická kúria z konca 18.storočia.   DEMJATA. Semseyovský (mladší) kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Renesančný kaštieľ z 1.polovice 17.storočia. Upravovaný bol 20.rokoch 18.storočia. Barokovo upravený bol v roku 1736 a opravený po rok …

Kendice

Klenov

Kojatice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Kojatice Kojatická Dolina Pod Pastviskom Šarišské Lužianky …

TOPlist