Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Sabinov

SABINOV. Mestské opevnenie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zvyšky mestského opevnenia v podobe hradbového múru okolo historického jadra z rokov 1474-1482. Mestské hradby boli v 16.storočí zosilnené baštami. Upravovaný bol v 18.storočí, v roku 1869, po roku 1960 a v 80.rokoch 20.storočia. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne v Sabinove 386. …

Výrobné stavby v okrese Sabinov

KRIVANY. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Kamenný vodný kolesový mlyn Mušinka s horným náhonom z 17.-18.storočia. Dvojpodlažná stavba s podpivničením a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na ulici Hlavná 1.   RAŽŇANY. Sýpka. Klasicistická budova sýpky z roku 1840. Zachovalá sýpka je hospodárskou budovou niekdajšieho veľkostatku. Dvojpodlažná budova má na prízemí slepé arkády a na poschodí menšie št …

Vysoká

Zvonice v okrese Sabinov

LIPANY Pri rímsko-katolíckom Kostole svätej Márie Magdalény bola v roku 1986 postavená moderná zvonica. Nachádza sa v lokalite Petrovenec.   SABINOV Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Renesančná murovaná zvonica z roku 1657. Upravovaná bola koncom 18.storočia (barokovo) a v roku 1972. Trojpodlažná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom. Stojí voľne v historickej časti mesta na …

TOPlist