Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Daletice

Dopravné a športové stavby v okrese Sabinov

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drienica

Drobná architektúra v okrese Sabinov

LÚČKA. Rumpálová studňa. Zrubová rumpálová studňa. Nachádza sa pri stavbe č.19. …

Dubovica

Evanjelické kostoly v okrese Sabinov

SABINOV. Evanjelické kostoly. Národná kultúrna pamiatka Kostoly vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Klasicistický jednoloďový nemecký evanjelický kostol postavený v rokoch 1796-1802 bez veže. Prízemná sieňová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na východnej strane ulice Kpt. Nálepku 194. Kostol. Klasicistický jednoloďový slovenský evan …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Sabinov

BAJEROVCE. Chrám svätého Michala, archanjela. Klasicistický grécko-katolícky farský Chrám svätého Michala, archanjela bol postavený v 19.storočí v roku 1880.   ČERVENÁ VODA. Chrám Najsvätejšej Trojice. Secesný grécko-katolícky farský Chrám Najsvätejšej Trojice bol postavený v 20.storočí v roku 1904.   ĎAČOV. Chrám svätého Michala, archanjela. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový gr …

Hanigovce

Historické budovy v okrese Sabinov

KRIVANY. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Pamätný dom z 19.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má dvojpriestorovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný. Pamätný je v súvislosti s prozaičkou Jolanou Cirbusovou /1884-1940/. Nachádza sa na ulici Kostolná 3 na severnom okraji obce. Obnovou stratil pamiatkové hodnoty.   SABINOV. Administratívna budova. Mestský úrad. Národná kultúrna pami …

TOPlist