Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Hradiská v okrese Sabinov

BODOVCE. Hradová hora. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Výšinné hradisko z doby bronzovej a z poveľkomoravského obdobia z 9. a 10.storočia. Nachádza sa v lokalite Hradová hora (Hradova hura) na kóte 737,5m.   BREZOVICA. Hrádok Pustý hrad. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Zrúcaniny stredovekého hrádku z 13.storočia alebo z rokov 1317-1329 sa nachádzajú na cintoríne v strede obce Brezovica. V roku 135 …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Sabinov

HANIGOVSKÝ HRAD (NOVÝ HRAD) Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu vybudovaného v roku 1342 na mieste niekdajšieho slovanského hradiska sa nachádzajú na pomerne strmom homoľovitom kopci severovýchodne od obce Hanigovce. Na mieste murovaného hradu stál pravdepodobne už v 13.storočí drevený hrádok. Z prameňov je však potvrdené, že až v roku 1322 získava šľachtic Mičko z pôvodného kráľovského majetku …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Sabinov

BREZOVICA. Pohrebná Kaplnka svätej Heleny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1998. Neskoroklasicistická rímsko-katolícka pohrebná Kaplnka svätej Heleny z roku 1874. Jednoloďová stavba sa nachádza na cintoríne.   JAROVNICE. Hrob P. Szinyeia-Merse. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Hrob maliara impresionistu P. Szinyeia-Merse /1845-1920/ s náhrobníkom z obdobia okolo roku 1920. Nachádza sa na obecnom cin …

Jakovany

Jarovnice

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Jarovnice Močidľany …

Jaskyne v okrese Sabinov

ATA-ATA Jaskyňa s dĺžkou 15m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Levočské vrchy, v Levočskej vysočine v katastri obce Tichý Potok.   BIVAKOVÁ JASKYŇA V ADAMOVOM ÚVOZKU Sutinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Bachureň v katastri obce Nižný Slavkov.   BIVAKOVÁ JASKYŇA V BREZINE Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 4m. Nachádza sa v pohorí Bachureň v katastri obce Uzovské Pekľany.   ČUGAŇA Rozsadlino …

Kalvárie v okrese Sabinov

ĽUTINA Na kalvárii sa nachádzajú kaplnky z 19. a začiatku 20.storočia. …

TOPlist