Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Kamenica

Kaplnky v okrese Sabinov

BAJEROVCE. Kaplnka svätého Jozafáta, veľkomučeníka. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2015. Baroková prícestná grécko-katolícka Kaplnka svätého Jozafáta, veľkomučeníka bola postavená v roku 1722. Upravovaná bola v roku 1905 a v polovici 20.storočia. Prízemná jednoloďová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa pri ceste z Krásnej Lúky.   BODOVCE Kaplnka z roku 1862.   BREZOVIČKA Klasici …

Kaštiele v okrese Sabinov

BREZOVICA. Baroková kúria. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2013. Baroková kúria postavená začiatkom 18.storočia. Upravovaná bola začiatkom 18.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare U, je jednopodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza v západnej časti obce Brezovica 75.   BREZOVICA. Ranorenesančná kúria. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2012. Ranorenesančná kúria postavená v 1.polovici 1 …

Krivany

Kríže v okrese Sabinov

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Lipany

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Lipanom potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Lúčka

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Lúčka Potoky …

Ľudová architektúra v okrese Sabinov

DRIENICA   Ľudový dom č.145. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Zrubový ľudový dom zo začiatku 20.storočia. Upravovaný bol v roku 1952. Dvojpodlažná stavba s dvojdielnou, dvojpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa v obci Drienica 145 v západnej časti potočnej zástavby.   KAMENICA   Ľudový dom č.62. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1979. Zrubový ľudový dom z roku 1918. Prízemná st …

TOPlist