Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Oľšov

Ostrovany

Pamätné tabule v okrese Sabinov

SABINOV. Pamätná tabuľa S. Fabryho. Pamiatkový objekt NKP Lýceum a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1984. Pamätná tabuľa učiteľa Samuela Fabryho /1769-1826/ bola odhalená v roku 1983. Nachádza sa na východnom konci severnej fasády lýcea na Námestí slobody 100 v Pamiatkovej zóne.   SABINOV. Pamätná tabuľa básnika Nosáka-Nezabudova. Pamiatkový objekt NKP Hrob s náhrobníkom a pamätnou tabuľou vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Sabinov

BREZOVICA. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1.svetovej vojne s ich menami na tabuli. Nachádza sa pri vchode do kostola.   DRIENICA. Pomník padlým. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pomník padlým v 1. a 2.svetovej vojne s krížom z roku 1957 a 1961. Nachádza sa pri kostole.   SABINOV. Pomník obetiam vojny. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Po …

Pamiatkové územia v okrese Sabinov

PAMIATKOVÁ ZÓNA SABINOV Územie historického jadra mesta bolo 20.4.1993 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. V roku 2008 bolo územie rozšírené. Okolo šošovkovitého námestia stojí niekoľko desiatok meštianskych domov postavených na pôdorysoch starších gotických radových domov. Upravované boli v 17.-19.storočí. …

Poloma

Pravoslávne kostoly v okrese Sabinov

BAJEROVCE. Chrám svätého proroka Eliáša. Moderný pravoslávny Chrám svätého proroka Eliáša bol postavený v 21.storočí.   SABINOV. Chrám záštity Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám záštity Presvätej Bohorodičky bol postavený v 20.storočí. …

TOPlist