Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sabinov

Poloha:  Leží v centrálnej časti Prešovského kraja. Má tretiu najväčšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Rozloha:  545,4 km2

Počet obyvateľov:  60 378  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  110,34 ob./km2

Okresné mesto:  Sabinov

Hranice územia:  Na severozápade hraničí s okresom Stará Ľubovňa, na severovýchode s okresom Bardejov, na východe a juhu s okresom Prešov, na juhozápade s okresom Levoča a na západe s okresom Poprad.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severovýchodu oblasť Východné Beskydy, ostatné územie okresu pokrýva Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy je to celok Čergov. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Bachureň, Levočské vrchy (podcelky Levočská vysočina a Levočské planiny), Šarišská vrchovina (podcelok Širocká brázda) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Stráže a Šarišské podolie).

Najvyšší bod: Kóta 1 125,0m na východnom svahu vrchu Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod: Hladina rieky Torysa na výtoku z okresu pri obci Šarišské Michaľany (281,5m), celok Spišsko-šarišské medzihorie, podcelok Šarišské podolie.

Na území okresu ležia 2 mestá a 41 obcí.

» Zaujímavosti

Predajne v okrese Sabinov

SBP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Ratvaj

Ražňany

Relax v okrese Sabinov

SBR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Sabinov

BODOVCE. Kostol svätého Jána Krstiteľa. Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Jána Krstiteľa bol postavený v 20.storočí.   BREZOVICA. Kostol všetkých svätých. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol všetkých svätých z roku 1300. Renesančné úpravy v 16.storočí a barokové úpravy v 18.storočí. Ďalšie úpravy v 19.storočí. Pohrebný kostol rodiny Brezovických. Renesan …

Ruiny a základy v okrese Sabinov

BREZOVIČKA. Zaniknutá dedina. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Nachádza sa v lokalite Zverník (Šlemov, Šliamov). Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Zaniknutý kostol. Zaniknutý románsky kostol (Basaruv koscilek) z 12.-13.storočia. Mal obdĺžnikový pôdorys s polkruhovou apsidou. Zaniknutá dedina. Zaniknutá stredoveká dedina Šlemov z 14.-15.storočia. Za pamiatkový objekt bola vyhlásená v roku 1984.   BRE …

TOPlist