Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Brezovec

Chránené stromy v okrese Snina

DUB V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Mohutný dub letný s výškou 32m, obvodom kmeňa 707cm, priemerom koruny 26m a vekom viac ako 300 rokov. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie na východnom Slovensku Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava na miestnom cintoríne.   ĽALIOVNÍK V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásen …

Cintoríny v okrese Snina

KOLBASOV. Vojenský cintorín. Vojenský cintorín z 1.svetovej vojny.   KOLBASOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 10 náhrobníkmi. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na okraji obce.   PARIHUZOVCE. Vojenský cintorín. Nad obcou sa nachádza rozsiahly a veľmi zachovaný cintorín z 1.svetovej vojny. Nachádza sa na ňom takmer 500 pochovaných vojakov.   …

Dopravné a športové stavby v okrese Snina

OSADNÉ. Úzkokoľajka. V doline Udavy nad obcou na slovensko-poľskej štátnej hranici sa nachádza známa Bieščadská úzkokoľajka.   STAKČÍN. Cesta. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2001. Kamenná cesta Porta Rusica z rokov 1861-1865. Úsek cesty po priesmyk Ruské sedlo. Upravovaná bola v rokoch 1939-1944 a 1945-1987. Nachádza sa v časti Ruské. …

Drobná architektúra v okrese Snina

SNINA. Fontána s plastikou. Pamiatkový objekt NKP Kaštieľ s areálom vyhlásený v roku 1976. Neskorobaroková fontána so známou železnou sochou Herkula z roku 1841 sa nachádza na nádvorí kaštieľa rodiny Rollovských na ulici Sládkovičova. …

Dúbrava

TOPlist