Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Snina

BELÁ NAD CIROCHOU. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1912.   DLHÉ NAD CIROCHOU. Kostol svätého Joachima a Anny. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí. Kostol bol postavený podľa projektu Ing. arch. Alberta Rybarčáka. Začal sa stavať 24.mája 1991 a výstavba bola ukončená aj s ú …

Ruiny a základy v okrese Snina

STAKČÍN. Ruina kostola. Ruina grécko-katolíckeho barokového Chrámu svätého Michala, archanjela z polovice 18.storočia. Murovaný kostol bol poškodený v 1.svetovej vojne. Nachádza sa na miernom návrší v miestach kde v minulosti stála zatopená obec Veľká Poľana. …

Runina

Sídliská v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

Šmigovec

Snina

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Snine potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Sochy a busty v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese. …

TOPlist