Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Snina

KOLBASOV. Vojenský cintorín. Vojenský cintorín z 1.svetovej vojny.   KOLBASOV. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín s približne 10 náhrobníkmi. Má nepravidelný pôdorys. Nachádza sa na okraji obce.   PARIHUZOVCE. Vojenský cintorín. Nad obcou sa nachádza rozsiahly a veľmi zachovaný cintorín z 1.svetovej vojny. Nachádza sa na ňom takmer 500 pochovaných vojakov.   …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Snina

OSADNÉ. Krypta vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Pamiatkový objekt NKP Kostol a krypta vyhlásený v roku 1963. Krypta (osárium) 1.025 vojakov padlých v 1.svetovej vojne vybudovaná v rokoch 1929-1930. Autorom stavby je Andrej Kolomacký.  Priestor s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pod oltárnou časťou pravoslávneho Chrámu voznesenija Hospodinovho. Nikde na Slovensku pod chrámom nenájdeme tak rozsiahle …

Kríže v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Mohyly a mohylníky v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o mohylách a mohylníkoch v okrese. …

Pamätné tabule v okrese Snina

KOLBASOV. Pamätná tabuľa zavraždeným Židom. Na budove obecného úradu je osadená pamätná tabuľa Židom zavraždeným banderovcami v roku 1945.   PČOLINÉ. Pamätná tabuľa padlým v 2.svetovej vojne. Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa padlým v 2.svetovej vojne počas SNP. Nachádza sa na budove obecného úradu v strede obce.   STAKČÍN. Pamätná tabuľa A. Jaburovej. Pamätn …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Snina

OSADNÉ. Pamätník padlým. Pamätník nad hrobom 1.473 vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Nachádza sa na miestnom cintoríne.   OSADNÉ. Pomník padlým. Pomník vojakom padlým v 2.svetovej vojne. Nachádza sa v obecnom parku.   PČOLINÉ. Pamätné miesto padlých. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätné miesto. Pamätné miesto padlých v 2.svetovej …

Sochy a busty v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o sochách a bustách v okrese. …

TOPlist