Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Grécko-katolícke kostoly v okrese Snina

ČUKALOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1988. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Barokovo-klasicistický jednoloďový grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky z roku 1740. Opravený bol v roku 1775 a začiatkom 20.storočia. Interiér je z roku 1893. Stojí v strede obce. Drevená zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Snina).   DÚBRAVA. Chrám zosl …

Historické budovy v okrese Snina

KOLONICA. Observatórium. Astronomické observatórium známe vynikajúcimi pozorovacími podmienkami. Pracovisko sa zaoberá pozorovaním premenných hviezd a hmlovín. Je vybavené najväčším zrkadlovým teleskopom na Slovensku. Nachádza sa juhovýchodne od obce.   PČOLINÉ. Pamätný dom. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1976. Pamätná partizánska koliba. Nachádza sa nad obcou. …

Hostovice

Hradiská v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o hradiskách v okrese. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Snina

OSADNÉ. Krypta vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Pamiatkový objekt NKP Kostol a krypta vyhlásený v roku 1963. Krypta (osárium) 1.025 vojakov padlých v 1.svetovej vojne vybudovaná v rokoch 1929-1930. Autorom stavby je Andrej Kolomacký.  Priestor s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa pod oltárnou časťou pravoslávneho Chrámu voznesenija Hospodinovho. Nikde na Slovensku pod chrámom nenájdeme tak rozsiahle …

Jalová

Jaskyne v okrese Snina

ĎAKOVA JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 126m a hĺbkou 24m vytvorená v pieskovcoch. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Bukovské vrchy, v Bukovciach v nadmorskej výške 785m v katastri obce Zboj.   HACALACOVA DIERA Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Laborecká vrchovina, v Papínskej brázde v nadmorskej výške 324m v katastri obce Stakčín.   JANÍČKOVA SKALA I (POKLADNÍKOVA JASKYŇA) Jaskyňa s …

TOPlist