Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Kalvárie v okrese Snina

SNINA Národná kultúrna pamiatka Kalvária vyhlásená v roku 1976. Klasicistická kalvárska Kaplnka Sedembolestnej Panny Márie z roku 1847. Prízemná stavba s podpivničením, jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na starom cintoríne. …

Kaplnky v okrese Snina

PČOLINÉ. Kaplnka svätého Michala, archanjela. Neskorobaroková grécko-katolícka Kaplnka svätého Michala, archanjela z roku 1901.   SNINA Klasicistická kaplnka z roku 1847.   ULIČSKÉ KRIVÉ Kaplnka, ktorú postavil mních Ihnatij Čokina podľa vzoru mníchov na hore Athos.   ZEMPLÍNSKE HÁMRE Kaplnka z roku 1887. …

Kaštiele v okrese Snina

DLHÉ NAD CIROCHOU. Kaštieľ rodiny Druget (Szirmay). Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kaštieľ postavený v 80.rokoch 18.storočia. Upravovaný bol v 20.storočí. Má obdĺžnikový pôdorys, je jednopodlažný s podpivničením. Nachádza sa v strede obce Dlhé nad Cirochou 436, 437.   DÚBRAVA Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ a park vyhlásená v roku 1984. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Kl …

Klenová

Kolbasov

Kolonica

Kríže v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o krížoch v okrese. …

Ladomirov

TOPlist