Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Pamätné tabule v okrese Snina

KOLBASOV. Pamätná tabuľa zavraždeným Židom. Na budove obecného úradu je osadená pamätná tabuľa Židom zavraždeným banderovcami v roku 1945.   PČOLINÉ. Pamätná tabuľa padlým v 2.svetovej vojne. Pamiatkový objekt NKP Pamätné miesto a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1963. Pamätná tabuľa padlým v 2.svetovej vojne počas SNP. Nachádza sa na budove obecného úradu v strede obce.   STAKČÍN. Pamätná tabuľa A. Jaburovej. Pamätn …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Snina

OSADNÉ. Pamätník padlým. Pamätník nad hrobom 1.473 vojakov padlých v 1.svetovej vojne. Nachádza sa na miestnom cintoríne.   OSADNÉ. Pomník padlým. Pomník vojakom padlým v 2.svetovej vojne. Nachádza sa v obecnom parku.   PČOLINÉ. Pamätné miesto padlých. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pamätná tabuľa vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätné miesto. Pamätné miesto padlých v 2.svetovej …

Pamiatkové územia v okrese Snina

Na území okresu sa nenachádza žiadne pamiatkové územie. …

Pčoliné

Pichne

Pravoslávne kostoly v okrese Snina

BREZOVEC. Chrám všetkých svätých. Moderný pravoslávny Chrám všetkých svätých bol postavený v 20.storočí.   ČUKALOVCE. Chrám zostúpenia Svätého Ducha. Moderný pravoslávny Chrám zostúpenia Svätého Ducha bol postavený v 20.storočí.   DÚBRAVA. Chrám zoslania Svätého Ducha. Moderný pravoslávny Chrám zoslania Svätého Ducha bol postavený v 20.storočí.   HOSTOVICE. Chrám záštity Presvätej Bohorodičky. Moderný prav …

Predajne v okrese Snina

SVP1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.     …

TOPlist