Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Príslop

Relax v okrese Snina

SVR1 PRIESTOR PRE PREZENTAČNÚ FOTOGRAFIU ALEBO LOGO VÁŠHO ZARIADENIA   PRIESTOR PRE VAŠU TEXTOVÚ PREZENTÁCIU PRIESTOR PRE ODKAZ NA INTERNETOVÚ STRÁNKU VÁŠHO ZARIADENIA     A TO VŠETKO IBA ZA 2,50 EUR/MESIAC /bez DPH/.   Viac pozri v časti REKLAMA.   …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Snina

BELÁ NAD CIROCHOU. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Novogotický rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v roku 1912.   DLHÉ NAD CIROCHOU. Kostol svätého Joachima a Anny. Moderný rímsko-katolícky farský Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v 20.storočí. Kostol bol postavený podľa projektu Ing. arch. Alberta Rybarčáka. Začal sa stavať 24.mája 1991 a výstavba bola ukončená aj s ú …

Ruiny a základy v okrese Snina

STAKČÍN. Ruina kostola. Ruina grécko-katolíckeho barokového Chrámu svätého Michala, archanjela z polovice 18.storočia. Murovaný kostol bol poškodený v 1.svetovej vojne. Nachádza sa na miernom návrší v miestach kde v minulosti stála zatopená obec Veľká Poľana. …

Runina

Sídliská v okrese Snina

Nemáme žiadne informácie o sídliskách v okrese. …

TOPlist