Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Snina

Poloha:  Leží vo východnej časti Prešovského kraja. Je najvýchodnejším okresom v kraji. Má druhú najmenšiu hustotu obyvateľstva v kraji.

Na území okresu sa nachádza najvýchodnejší bod Slovenska pri obci Nová Sedlica, hraničný trojmedzník Kremenec (49˚05´18´´ severnej zemepisnej šírky a 22˚34´03´´ východnej zemepisnej dĺžky).

Rozloha:  804,7 km2

Počet obyvateľov:  36 358  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  45,34 ob./km2

Okresné mesto:  Snina

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom, východnú s Ukrajinou. Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo západu a juhozápadu oblasť Nízke Beskydy, zo severozápadu oblasť Poloniny a z juhu Vihorlatsko-gutínska oblasť. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelok Ublianska pahorkatina) a Laborecká vrchovina (podcelky Medzilaborecká brázda a Papínska brázda). Z oblasti Poloniny je to celok Bukovské vrchy (podcelky Bukovce a Nastaz). Z Vihorlatsko-gutínskej oblasti je to celok Vihorlatské vrchy (podcelok Vihorlat).

Najvyšší bod:  Kremenec (1 207,7m), celok Bukovské vrchy.

Najnižší bod: Hladina rieky Cirocha na výtoku z okresu pri obci Dlhé nad Cirochou (169,6m), Beskydské predhorie.

Na území okresu leží 1 mesto a 33 obcí.

» Zaujímavosti

Vojenské stavby v okrese Snina

NOVÁ SEDLICA. Kasáreň. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Budova bývalých kasární finančnej stráže z 20.rokov 20.storočia. Nachádza sa na konci obce Nová Sedlica 50. Dnes je v nej penzión pre dôchodcov. …

Výrobné stavby v okrese Snina

DLHÉ NAD CIROCHOU. Vodný mlyn. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Vodný mlyn z 90.rokov 18.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Nachádza sa na začiatku obce Dlhé nad Cirochou 363.   STAKČÍN. Sýpka. Na námestí sa nachádza kamenná sýpka z 18.storočia. …

Zboj

Zvonice v okrese Snina

ČUKALOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1988. Zvonica v štýle ľudového staviteľstva z roku 1910. Stojí pri grécko-katolíckom Chráme ochrany Presvätej Bohorodičky v strede obce.   KALNÁ ROZTOKA Pamiatkový objekt NKP Kostol s areálom vyhlásený v roku 1963. Drevená zvonica z 2.polovice 18.storočia stojí pri grécko-katolíckom Chráme svätého Jána Krstiteľa. Má štvorcový pôdorys.   KOLBASOV Pamia …

TOPlist