Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Snina

DUB V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1975 a 1997. Mohutný dub letný s výškou 32m, obvodom kmeňa 707cm, priemerom koruny 26m a vekom viac ako 300 rokov. Svojimi rozmermi patrí medzi najväčšie na východnom Slovensku Je chránený z vedecko-výskumných, ekologických, kultúrnych, krajinárskych a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Dúbrava na miestnom cintoríne.   ĽALIOVNÍK V DÚBRAVE Za chránený strom bol vyhlásen …

Jaskyne v okrese Snina

ĎAKOVA JASKYŇA Rozsadlinová jaskyňa s dĺžkou 126m a hĺbkou 24m vytvorená v pieskovcoch. Výskyt netopierov. Nachádza sa v pohorí Bukovské vrchy, v Bukovciach v nadmorskej výške 785m v katastri obce Zboj.   HACALACOVA DIERA Jaskyňa s dĺžkou 3m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Laborecká vrchovina, v Papínskej brázde v nadmorskej výške 324m v katastri obce Stakčín.   JANÍČKOVA SKALA I (POKLADNÍKOVA JASKYŇA) Jaskyňa s …

Maloplošné chránené územia v okrese Snina

NPR HAVEŠOVÁ Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1964, novelizované v roku 1988. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Nachádzala sa vo vtedajšom okrese Humenné. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 1.713.200m2. Vyhlásená bola na ochranu vzácne zachovalých porastov pralesovitého charakteru s výskytom unikátnych exemplárov listnatých strom …

Územia európskeho významu v okrese Snina

BESKYD /SKUEV0387/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 5.415,38ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Javorovo-bukové horské lesy (9140), Kyslomilné bukové lesy (9110), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové suti …

TOPlist