Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Stará Ľubovňa

Poloha:  Leží v severozápadnej časti Prešovského kraja.

Rozloha:  707,9 km2

Počet obyvateľov:  53 949  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  76,14 ob./km2

Okresné mesto:  Stará Ľubovňa

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Bardejov, na juhovýchode s okresom Sabinov a na juhu a juhozápade s okresom Kežmarok.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu oblasť Východné Beskydy a z juhu Podhôľno-magurská oblasť. Z oblasti Východné Beskydy sú to celky Čergov, Ľubovnianska vrchovina a Pieniny. Z Podhôľno-magurskej oblasti sú to celky Levočské vrchy (podcelky Levočská vrchovina a Levočská vysočina), Spišská Magura (podcelok Veterný vrch) a Spišsko-šarišské medzihorie (podcelky Hromovec, Jakubianska brázda, Ľubotínska pahorkatina, Ľubovnianska kotlina a Šarišské podolie).

Najvyšší bod:  Minčol (1 157,2m), celok Čergov.

Najnižší bod:  Hladina rieky Poprad na výtoku z okresu pri obci Mníšek nad Popradom (371,9m), celok Ľubovnianska vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 42 obcí.

» Zaujímavosti

Budovy v okrese Stará Ľubovňa

HNIEZDNE. Radnica. Obecný úrad. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Eklekticistická budova radnice z roku 1880. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná. Radová budova sa nachádza v obci Hniezdne 1 na južnej strane námestia v Pamiatkovej zóne.   HNIEZDNE. Škola. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1974. Klasicistická budova materskej školy z polovice 19.storočia. Upravovaná bola v 2 …

Bytové domy v okrese Stará Ľubovňa

Nemáme žiadne informácie o bytových domoch v okrese. …

Chránené stromy v okrese Stará Ľubovňa

JAVOR V KAMIENKE Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1989 a 1997. Javor horský s výškou 23m, obvodom kmeňa 359cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 300 rokov. Starý a pamätný strom je chránený z kultúrnych, vedeckých a estetických dôvodov. Nachádza sa v obci Kamienka pri kostole a cintoríne.   PAGAŠTANOVÁ ALEJ Za chránené stromy boli vyhlásené v roku 1989 a 1997. Skupina 23 exemplárov pagaštana konského s výškou 12-26m …

Cintoríny v okrese Stará Ľubovňa

HRANIČNÉ. Židovský cintorín. Opustený židovský cintorín.   PLAVNICA. Židovský cintorín. Opustený židovský cintorín. Nachádza sa západne od obce.   STARÁ ĽUBOVŇA. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Neaktívny židovský (chasidský) cintorín zo začiatku 19.storočia. Má obdĺžnikový pôdorys. Nachádza sa na ulici Janka Kráľa na pravom brehu Jakubianky. …

Čirč

Dopravné a športové stavby v okrese Stará Ľubovňa

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Stará Ľubovňa

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese. …

Ďurková

TOPlist