Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Želmanovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Želmanovce-Dukovce. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec zrušená a vznikli dve samostatné obce: Želmanovce a Dukovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   …

Zvonice v okrese Svidník

BODRUŽAL Drevená zvonica z 19.storočia.   HUNKOVCE Samostatne stojaca drevená zvonica sa nachádza pri pravoslávnom kostole.   KOREJOVCE Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1963. Doštená drevená zvonica postavená v rokoch 1761-1764. Šindľová strecha a tri zvony z 18.-19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí južne od grécko-katolíckeho Chrámu ochrany …

TOPlist