Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Dopravné a športové stavby v okrese Svidník

Nemáme žiadne informácie o dopravných a športových stavbách v okrese. …

Drobná architektúra v okrese Svidník

Nemáme žiadne informácie o drobnej architektúre v okrese Svidník. …

Dubová

Dukovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1993 bola obec súčasťou obce Želmanovce-Dukovce. Opatrením 235/1993 účinným od 1.7.1993 bola pôvodná obec zrušená a vznikli dve samostatné obce: Dukovce a Želmanovce.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Evanjelické kostoly v okrese Svidník

GIRALTOVCE Pôvodne barokový evanjelický kostol bol postavený v roku 1798 ako prístavba k staršej renesančnej veži z roku 1654. Klasicisticky reštaurovaný bol v roku 1810.   KRAČÚNOVCE Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   KUKOVÁ Národná kultúrna pamiatka Kostol a príkostolný cintorín vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Pôvodne gotický jednoloďový evanjelický k …

Fijaš

Giraltovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Giraltovciam potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MESTSKÉ ČASTI.   Francovce   Giraltovce …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Svidník

BEŇADIKOVCE. Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Pôvodne barokový jednoloďový grécko-katolícky Chrám ochrany Presvätej Bohorodičky postavený v roku 1700. Prestavaný bol v rokoch 1800-1817. Klasicisticky upravený bol koncom 19.storočia a v roku 1966. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Stojí na južnom okraji obce.   BODRUŽAL. Chrám svätého Mikuláša, bis …

Havranec

TOPlist