Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Historické budovy v okrese Svidník

SVIDNÍK. Administratívna budova. Centrálna 258. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1980. Novoklasicistická budova z 90.rokov 19.storočia. Upravovaná bola v 80.rokoch 20.storočia. Má trojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je dvojpodlažná s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Centrálna 258 v stred mesta. Dnes je v nej Múzeum ukrajinskej kultúry.   SVIDNÍK. Administratívna budova. Sovietskych hrdinov 28. Po …

Hradiská v okrese Svidník

SVIDNÍK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Stredoveké hradisko zo 14.-15.storočia. Nachádza sa na vrchu Kaštelik na kóte 328,0m. …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Svidník

Nemáme žiadne informácie o hradoch, zámkoch, zrúcaninách v okrese. …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Svidník

KALNIŠTE. Náhrobník rodiny Kalnassy. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Klasicistický náhrobník rodiny Kalnassy z roku 1839. Nachádza sa na cintoríne.   KUKOVÁ. Súbor náhrobníkov. Národná kultúrna pamiatka Súbor náhrobníkov vyhlásená v roku 1963. Súbor dvoch romantických náhrobníkov z 1.polovice 19.storočia sa nachádza na cintoríne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Stĺp s vázou. Náhrobn …

Hunkovce

Jaskyne v okrese Svidník

LÍŠČIE DIERY I (LÍŠČIE DIERY - JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Ondavská vrchovina v katastri obce Cernina.   LÍŠČIE DIERY II (LÍŠČIE DIERY - PRIEPASŤ) Jaskyňa s hĺbkou 9m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Ondavská vrchovina v katastri obce Cernina. …

Kalnište

Kalvárie v okrese Svidník

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

TOPlist