Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Kaplnky v okrese Svidník

CERNINA. Kaplnka Panny Márie. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1988. Klasicistická grécko-katolícka prícestná Kaplnka Panny Márie bola postavená v 1.polovici 19.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom s polkruhovým záverom. Nachádza sa na severovýchodnom okraji obce.   CIGLA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Klasicistická grécko-katolícka kaplnka bola postavená v  …

Kaštiele v okrese Svidník

GIRALTOVCE. Banóovský kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový kaštieľ postavený v 50.rokoch 18.storočia. Upravovaný bol v 19.storočí, v roku 1961 a v 2.polovici 20.storočia. Má dvojtraktovú dispozíciu, pôdorys v tvare L, je jednopodlažný s podpivničením. Solitér sa nachádza na ulici Kukorelliho 17 v strede mesta na severojužnom svahu.   GIRALTOVCE. Kaštieľ. Neskororenesančný kaštieľ z 1.polov …

Kečkovce

Kobylnice

Korejovce

TOPlist