Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Kríže v okrese Svidník

NIŽNÁ PISANÁ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Drevený kríž z 19.storočia v ľudovom charaktere. Nachádza sa na cintoríne.   ŠARIŠSKÝ ŠTIAVNIK Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Drevený cintorínsky kríž s korpusom v ľudovom charaktere z 19.storočia. Nachádza sa v západnej časti cintorína. …

Kuková

Kurimka

Lúčka

Ľudová architektúra v okrese Svidník

JURKOVA VOĽA   Roľnícky dvor č.19. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1996. Nachádza sa v obci Jurkova Voľa 19 oproti predajni Jednoty. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Ľudový dom. Zrubový omietaný ľudový dom z roku 1925. Prízemná stavba s trojdielnou, štvorpriestorovou dispozíciou a obdĺžnikovým pôdorysom. Sýpka. Zrubová sýpka (sypanec) zo začiatku 20.storočia. Prízemná stavba s jednopriestorovou dispozíciou a o …

TOPlist