Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Maloplošné chránené územia v okrese Svidník

NPR KOMÁRNICKÁ JEDLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 747.000m2. Vzácny zachovalý relikt prirodzených pralesových jedľo-bučín Východných Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vekovou diferenciáciou. Uznané výberové stromy a porasty na zber semien, najstarš …

Matovce

Medvedie

Mestisko

Miroľa

Mohyly a mohylníky v okrese Svidník

FIJAŠ. Mohyla. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Praveká mohyla z obdobia eneolitu. Nachádza sa na vrchu Krivarské.   GIRALTOVCE. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1971. Mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na vrchu Staveniská, Krivanské.   OKRÚHLE. Mohylník 1. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1973. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na vrchu Stavenec.   OKRÚHL …

TOPlist