Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Svidník

Poloha:  Leží v severnej časti Prešovského kraja. Má tretí najmenší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  549,6 km2

Počet obyvateľov:  32 644  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  59,54 ob./km2

Okresné mesto:  Svidník

Hranice územia:  Severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskom. Na východe hraničí s okresom Stropkov, na juhovýchode s okresom Vranov nad Topľou, na juhozápade s okresom Prešov a na východe s okresom Bardejov.

Charakteristika územia:  Celé územie okresu pokrýva oblasť Nízke Beskydy. Na severovýchode je to celok Laborecká vrchovina a na ostatnom území celok Ondavská vrchovina (podcelky Mirošovská brázda, Raslavická brázda a Stropkovská brázda).

Najvyšší bod:  Stavok (752,4m), celok Laborecká vrchovina.

Najnižší bod:  Hladina rieky Topľa na výtoku z okresu pri obci Mičakovce (170,0m), celok Ondavská vrchovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Okrúhle

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Okrúhle Šapinec …

Pamätné tabule v okrese Svidník

LADOMIROVÁ. Pamätná tabuľa V. Nejedlého. Pamiatkový objekt NKP Ľudový dom a pamätná tabuľa vyhlásený v roku 1973. Pamätná tabuľa Víta Nejedlého /1912-1945/. Od roku 1945 je osadená na severnej fasáde ľudového domu č.30. Jej autormi sú Borodáč a F. Gibala.   SVIDNÍK. Pamätná tabuľa M. I. Kutuzova. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pamätná tabuľa vojvodcu M. I. Kutuzova /1745-1813/ z roku 1956. Autorkou je T. Kon …

TOPlist