Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Príroda

Chránené stromy v okrese Svidník

LIPA V BELEJOVCIACH Za chránený strom bola vyhlásená v roku 1990 a 1997. Lipa malolistá s výškou 25m, obvodom kmeňa 325cm, priemerom koruny 20m a vekom viac ako 250 rokov. Je chránená z krajinárskych, estetických, kultúrno-historických, vedeckých a ekologických dôvodov. Nachádza sa v obci Belejovce pri kostole vedľa zrúcaného starého kostola.   MAZGALICKÁ LIPA Za chránený strom bola vyhlásená v roku 2008. Lipa veľkolistá s výškou …

Jaskyne v okrese Svidník

LÍŠČIE DIERY I (LÍŠČIE DIERY - JASKYŇA) Jaskyňa s dĺžkou 10m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Ondavská vrchovina v katastri obce Cernina.   LÍŠČIE DIERY II (LÍŠČIE DIERY - PRIEPASŤ) Jaskyňa s hĺbkou 9m vytvorená v pieskovcoch. Nachádza sa v pohorí Ondavská vrchovina v katastri obce Cernina. …

Maloplošné chránené územia v okrese Svidník

NPR KOMÁRNICKÁ JEDLINA Územie bolo za chránené vyhlásené v roku 1984. Zákonom 287/1994 o ochrane prírody a krajiny bolo vyhlásené za národnú prírodnú rezerváciu. Vyhláškou 17/2003 z 9.4.2003, účinnou od 1.2.2003 bola potvrdená. Rozloha je 747.000m2. Vzácny zachovalý relikt prirodzených pralesových jedľo-bučín Východných Karpát s veľmi výraznou hrúbkovou a vekovou diferenciáciou. Uznané výberové stromy a porasty na zber semien, najstarš …

Územia európskeho významu v okrese Svidník

DUKLA /SKUEV0048/ Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Výmera územia je 6.874,27ha. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Javorovo-bukové horské lesy (9140), Bukové a jedľo …

TOPlist