Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Historické Stavby

Historické budovy v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU. Kláštor paulínov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor paulínov. Neskorobaroková budova kláštora postavená v roku 1763 na mieste stredovekého františkánskeho kláštora. Upravovaná bola v 18. a klasicisticky v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Stropná maľba od J. L. Kra …

Hradiská v okrese Vranov nad Topľou

MEDZIANKY. Hrádok Zámok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Základy zaniknutého stredovekého hrádku, strážneho hradu, sa nachádzajú východne od obce Medzianky na vyvýšenom skalnom výbežku v lokalite Zámek v nadmorskej výške 140m. Upravovaný bol v 12.-15.storočí. Bol dvojpriestorový s obdĺžnikovým pôdorysom. Existencia križovníkov (johanitov) na tomto území je úzko spätá s osudmi hradu nad Medziankami. Najstaršia listin …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Vranov nad Topľou

HRAD ČIČVA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu z 13.storočia sa nachádzajú na lesnatom návrší severovýchodne od obce Sedliská, časť Podčičva v nadmorskej výške 225m. Upravovaný bol v roku 1527 a v 18.storočí v roku 1711 bol zbúraný. Prvá písomná zmienka o Čičve pochádza z roku 1270, keď kráľ Štefan V. daroval šľachticovi Reynoldovi, ktorý je považovaný za predka rodiny Rozgoňovcov, rozsiahle ma …

Kaštiele v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Šoóšovský malý kaštieľ. Národná kultúrna pamiatka Kaštieľ s areálom vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kaštieľ. Renesančný kaštieľ postavený v roku 1564. Neskoršie upravovaný. Má dvojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný s podpivničením. Nachádza sa na ulici Záhradná 1 v Pamiatkovej zóne. Obytná budova, dom správcu kaštieľa Kňašinského. Renesančná stavba postav …

Ľudová architektúra v okrese Vranov nad Topľou

SEČOVSKÁ POLIANKA Z 19.storočia pochádzajú trojpriestorové zrubové domy stĺpikovej konštrukcie a murované domy z kameňa. Variant odevu Pozdišovce.   …

Pamiatkové územia v okrese Vranov nad Topľou

PAMIATKOVÁ ZÓNA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU Územie obce bolo 15.12.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

Sídliská v okrese Vranov nad Topľou

ČAKLOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Polykultúrne sídlisko z 5.-6.storočia. Nachádza sa v lokalite Terekovo juhozápadne od cintorína.   HERMANOVCE NAD TOPĽOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Monokultúrne praveké sídlisko z doby bronzovej a stredoveku. Nachádza sa na úpätí vrchu Oblik.   HLINNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Monokultúrne sídlisko z včasnej doby dej …

TOPlist