Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Hradiská, Sídliská

Hradiská v okrese Vranov nad Topľou

MEDZIANKY. Hrádok Zámok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Základy zaniknutého stredovekého hrádku, strážneho hradu, sa nachádzajú východne od obce Medzianky na vyvýšenom skalnom výbežku v lokalite Zámek v nadmorskej výške 140m. Upravovaný bol v 12.-15.storočí. Bol dvojpriestorový s obdĺžnikovým pôdorysom. Existencia križovníkov (johanitov) na tomto území je úzko spätá s osudmi hradu nad Medziankami. Najstaršia listin …

Sídliská v okrese Vranov nad Topľou

ČAKLOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Polykultúrne sídlisko z 5.-6.storočia. Nachádza sa v lokalite Terekovo juhozápadne od cintorína.   HERMANOVCE NAD TOPĽOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Monokultúrne praveké sídlisko z doby bronzovej a stredoveku. Nachádza sa na úpätí vrchu Oblik.   HLINNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Monokultúrne sídlisko z včasnej doby dej …

» Kategórie

TOPlist