Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Grécko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobok vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z 2.polovice 18.storočia (1788). Bol postavený na mieste staršej sakrálnej stavby z roku 1678. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Krstiteľnica z roku 1688. Náhrobok s reliéfom Krista. (Pozri Hroby, náhro …

Hanušovce nad Topľou

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Hanušovciam nad Topľou potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hencovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec mestskou časťou Vranova nad Topľou. Opatrením 234/1993 účinným od 1.7.1996 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Historické budovy v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU. Kláštor paulínov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor paulínov. Neskorobaroková budova kláštora postavená v roku 1763 na mieste stredovekého františkánskeho kláštora. Upravovaná bola v 18. a klasicisticky v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Stropná maľba od J. L. Kra …

Hlinné

Hradiská v okrese Vranov nad Topľou

MEDZIANKY. Hrádok Zámok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Základy zaniknutého stredovekého hrádku, strážneho hradu, sa nachádzajú východne od obce Medzianky na vyvýšenom skalnom výbežku v lokalite Zámek v nadmorskej výške 140m. Upravovaný bol v 12.-15.storočí. Bol dvojpriestorový s obdĺžnikovým pôdorysom. Existencia križovníkov (johanitov) na tomto území je úzko spätá s osudmi hradu nad Medziankami. Najstaršia listin …

Hrady, zámky, zrúcaniny v okrese Vranov nad Topľou

HRAD ČIČVA Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Zrúcaniny gotického hradu z 13.storočia sa nachádzajú na lesnatom návrší severovýchodne od obce Sedliská, časť Podčičva v nadmorskej výške 225m. Upravovaný bol v roku 1527 a v 18.storočí v roku 1711 bol zbúraný. Prvá písomná zmienka o Čičve pochádza z roku 1270, keď kráľ Štefan V. daroval šľachticovi Reynoldovi, ktorý je považovaný za predka rodiny Rozgoňovcov, rozsiahle ma …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Náhrobok s reliéfom Krista. Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobok vyhlásený v roku 1967. Kamenný náhrobok s reliéfom Krista sa nachádza pri grécko-katolíckom Chráme svätého Petra a Pavla.   ČAKLOV. Náhrobníky. Národná kultúrna pamiatka Náhrobníky vyhlásená v roku 1986. Novoklasicistické náhrobníky padlých v roľníckom protifeudálnom povstaní v roku 1831. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobn …

TOPlist