Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Mohyly a mohylníky v okrese Vranov nad Topľou

ĎAPALOVCE. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na Ďapalovskom vrchu.   KLADZANY. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa medzi kótami 181,0 a 227,0m.   KUČÍN. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na horskom hrebeni nad …

Pamätné tabule v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Pamätná tabuľa vyhodenia mostu. Pamiatkový objekt NKP Súbor mostov a pamätných tabúľ vyhlásený v roku 1986. Modernistická pamätná tabuľa vyhodenia mostu v roku 1943. Odhalená bola v roku 1984. Jej autorom je L. Sichman. Nachádza sa na ulici Mierová.   HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Pamätná tabuľa brigády Čapajev. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätná tabuľa brigády Čapajev z roku 1964. Nachádz …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Vranov nad Topľou

HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Pamätné miesto brigády Čapajev. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pomník vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v Údolí obrov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätné miesto. Pamätné miesto brigády Čapajev a padlých v SNP. Upravované bolo v roku 1972. Pomník. Pomník brigády Čapajev z roku 1972. Autorom je J. Machaj. Partizánska skupina Čapajev pôsobila v okolí obce.   KOMÁRANY. Pamätné …

Pamiatkové územia v okrese Vranov nad Topľou

PAMIATKOVÁ ZÓNA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU Územie obce bolo 15.12.1991 vyhlásené za pamiatkovú zónu mestského typu. …

TOPlist