Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BABIE. Kostol všetkých svätých. Moderný rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v 20.storočí.   BENKOVCE. Kostol svätého Imricha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha z roku 1783. Novogoticky upravený bol v roku 1890. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.   BYSTRÉ. Kostol svätého Františka Assiského. Moderný rímsko-katolícky …

Rudlov

Ruiny a základy v okrese Vranov nad Topľou

MERNÍK. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Zaniknutý jednoloďový kostol z roku 1600. Mal obdĺžnikový pôdorys. Nachádzal sa na starom cintoríne. V obci boli objavené aj základy druhého neskorogotického kostola.   VRANOV NAD TOPĽOU. Zaniknutý kostol. Národná kultúrna pamiatka Zaniknutý kostol s areálom vyhlásená v roku 1975. Nachádza sa na ulici Štefánikova pri dome potravín. Tvoria ju viaceré pa …

Ruská Voľa

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 sa obec volala Ruský Kazimír. Opatrením 35/1993 účinným od 1.1.1993 zmenila názov na Ruská Voľa.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Sačurov

Sedliská

  POLOHA.   HISTÓRIA.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika.   MIESTNE ČASTI.   Podčičva Sedliská …

Sídliská v okrese Vranov nad Topľou

ČAKLOV Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Polykultúrne sídlisko z 5.-6.storočia. Nachádza sa v lokalite Terekovo juhozápadne od cintorína.   HERMANOVCE NAD TOPĽOU Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Monokultúrne praveké sídlisko z doby bronzovej a stredoveku. Nachádza sa na úpätí vrchu Oblik.   HLINNÉ Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Monokultúrne sídlisko z včasnej doby dej …

Skrabské

TOPlist