Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Človek

Sochy a busty v okrese Vranov nad Topľou

SEDLISKÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z konca 18.storočia. Nachádza sa pri moste cez rieku Ondava v časti Podčičva.   VECHEC. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kópia podstavca. Kópia klasicistického štvorbokého kamenného podsta …

Soľ

Synagógy v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU Objekt bývalej synagógy postavenej v roku 1923. …

Tovarné

Vavrinec

Vechec

Vlača

TOPlist