Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Cintoríny v okrese Vranov nad Topľou

BYSTRÉ. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín z polovice 19.storočia s približne 150 náhrobníkmi. Má pôdorys nepravidelného lichobežníka. Nachádza sa v obci za domom č.104.   HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Židovský cintorín. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 2000. Židovský cintorín z 18.storočia s približne 200 náhrobníkmi. Má lichobežníkový pôdorys. Nachádza sa na ulici Pod Šib …

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Náhrobok s reliéfom Krista. Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobok vyhlásený v roku 1967. Kamenný náhrobok s reliéfom Krista sa nachádza pri grécko-katolíckom Chráme svätého Petra a Pavla.   ČAKLOV. Náhrobníky. Národná kultúrna pamiatka Náhrobníky vyhlásená v roku 1986. Novoklasicistické náhrobníky padlých v roľníckom protifeudálnom povstaní v roku 1831. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobn …

Kríže v okrese Vranov nad Topľou

KOMÁRANY Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Prícestný kríž, kameň, z roku 1779. Nachádza sa v lokalite Soľ.   ŠTEFANOVCE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Drevený kríž v ľudovom charaktere z 2.polovice 19.storočia. Nachádza sa pri grécko-katolíckom kostole. …

Mohyly a mohylníky v okrese Vranov nad Topľou

ĎAPALOVCE. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na Ďapalovskom vrchu.   KLADZANY. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa medzi kótami 181,0 a 227,0m.   KUČÍN. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na horskom hrebeni nad …

Pamätné tabule v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Pamätná tabuľa vyhodenia mostu. Pamiatkový objekt NKP Súbor mostov a pamätných tabúľ vyhlásený v roku 1986. Modernistická pamätná tabuľa vyhodenia mostu v roku 1943. Odhalená bola v roku 1984. Jej autorom je L. Sichman. Nachádza sa na ulici Mierová.   HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Pamätná tabuľa brigády Čapajev. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pamätná tabuľa brigády Čapajev z roku 1964. Nachádz …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Vranov nad Topľou

HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Pamätné miesto brigády Čapajev. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pomník vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v Údolí obrov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätné miesto. Pamätné miesto brigády Čapajev a padlých v SNP. Upravované bolo v roku 1972. Pomník. Pomník brigády Čapajev z roku 1972. Autorom je J. Machaj. Partizánska skupina Čapajev pôsobila v okolí obce.   KOMÁRANY. Pamätné …

Sochy a busty v okrese Vranov nad Topľou

SEDLISKÁ. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1967. Baroková socha svätého Jána Nepomuckého z konca 18.storočia. Nachádza sa pri moste cez rieku Ondava v časti Podčičva.   VECHEC. Socha svätého Jána Nepomuckého. Národná kultúrna pamiatka Socha na podstavci vyhlásená v roku 1986. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kópia podstavca. Kópia klasicistického štvorbokého kamenného podsta …

TOPlist