Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Pamätníky

Hroby, náhrobníky a pohrebné kaplnky v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Náhrobok s reliéfom Krista. Pamiatkový objekt NKP Kostol a náhrobok vyhlásený v roku 1967. Kamenný náhrobok s reliéfom Krista sa nachádza pri grécko-katolíckom Chráme svätého Petra a Pavla.   ČAKLOV. Náhrobníky. Národná kultúrna pamiatka Náhrobníky vyhlásená v roku 1986. Novoklasicistické náhrobníky padlých v roľníckom protifeudálnom povstaní v roku 1831. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Náhrobník I. Náhrobn …

Mohyly a mohylníky v okrese Vranov nad Topľou

ĎAPALOVCE. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na Ďapalovskom vrchu.   KLADZANY. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa medzi kótami 181,0 a 227,0m.   KUČÍN. Mohylník. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Praveký mohylník z obdobia eneolitu. Nachádza sa na horskom hrebeni nad …

Pamätníky, pomníky a pamätné miesta v okrese Vranov nad Topľou

HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Pamätné miesto brigády Čapajev. Národná kultúrna pamiatka Pamätné miesto a pomník vyhlásená v roku 1984. Nachádza sa v Údolí obrov. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Pamätné miesto. Pamätné miesto brigády Čapajev a padlých v SNP. Upravované bolo v roku 1972. Pomník. Pomník brigády Čapajev z roku 1972. Autorom je J. Machaj. Partizánska skupina Čapajev pôsobila v okolí obce.   KOMÁRANY. Pamätné …

TOPlist