Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Sakrálne Stavby

Evanjelické kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BABIE Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne ranogotický jednoloďový evanjelický kostol zo začiatku 14.storočia. Upravovaný bol v 15. a 19.storočí. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.   BYSTRÉ Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČAKLOV Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   ČIERNE NAD TOPĽOU Moderný evanjelický kostol bol postavený v 20.storočí.   H …

Grécko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobok vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z 2.polovice 18.storočia (1788). Bol postavený na mieste staršej sakrálnej stavby z roku 1678. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Krstiteľnica z roku 1688. Náhrobok s reliéfom Krista. (Pozri Hroby, náhro …

Kalvárie v okrese Vranov nad Topľou

Nemáme žiadne informácie o kalváriách v okrese. …

Kaplnky v okrese Vranov nad Topľou

MALÁ DOMAŠA. Kaplnka svätého Jána Nepomuckého. Murovaná grécko-katolícka kaplnka z roku 1860 zasvätená svätému Jánovi Nepomuckému existuje dodnes. Spomínaná kaplnka bola obnovená v júni 1999. Nachádza sa v nej Obraz svätého Jána Nepomuckého, ktorý namaľoval Vratislav Matoušek.   PAVLOVCE Novobaroková kaplnka z roku 1889. V roku 1955 bola zväčšená.   POŠA. Kaplnka svätého Jozefa. Grécko-katolícka Kaplnka svätého Joze …

Kostoly reformovanej cirkvi v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol reformovanej cirkvi. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Novogotický jednoloďový kalvínsky kostol reformovanej cirkvi z 1.polovice 20.storočia (1935). Nachádza sa na ulici Štefánikova. …

Pravoslávne kostoly v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU. Chrám záštity Presvätej Bohorodičky. Moderný pravoslávny Chrám záštity Presvätej Bohorodičky bol postavený v 21.storočí. …

Rímsko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BABIE. Kostol všetkých svätých. Moderný rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v 20.storočí.   BENKOVCE. Kostol svätého Imricha. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha z roku 1783. Novogoticky upravený bol v roku 1890. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.   BYSTRÉ. Kostol svätého Františka Assiského. Moderný rímsko-katolícky …

Synagógy v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU Objekt bývalej synagógy postavenej v roku 1923. …

Zvonice v okrese Vranov nad Topľou

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU Pamiatkový objekt NKP Kostol a zvonica vyhlásený v roku 1986. Ranobaroková murovaná zvonica z roku 1742. Stavba s jednopriestorovou dispozíciou a štvorcovým pôdorysom stojí pri rímsko-katolíckom Kostole nanebovzatia Panny Márie v Pamiatkovej zóne na ulici Štúrova.   KVAKOVCE Zvonica z roku 1850. …

TOPlist