Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Vranov nad Topľou

Poloha:  Leží v južnej časti Prešovského kraja. Je najjužnejším okresom v kraji. Má tretí najväčší počet obyvateľov v kraji.

Rozloha:  769,2 km2

Počet obyvateľov:  80 692  (k 31.12.2018)

Hustota obyvateľstva:  104,84 ob./km2

Okresné mesto:  Vranov nad Topľou

Hranice územia:  Na juhu hraničí s Košickým krajom. Na západe hraničí s okresom Prešov, na severozápade s okresom Svidník, na severe s okresom Stropkov a na východe s okresom Humenné.

Charakteristika územia:  Územie okresu zasahuje zo severu oblasť Nízke Beskydy, zo západu Matransko-slanská oblasť a z juhovýchodu oblasť Východoslovenská nížina. Z oblasti Nízke Beskydy sú to celky Beskydské predhorie (podcelky Hanušovská pahorkatina, Mernícka pahorkatina a Záhradnianska brázda) a Ondavská vrchovina. Z Matransko-slanskej oblasti je to celok Slanské vrchy (podcelky Makovica, Mošník a Šimonka). Z oblasti Východoslovenská nížina sú to celky Východoslovenská pahorkatina (podcelky Ondavská niva, Pozdišovský chrbát, Toplianska niva a Vranovská pahorkatina) a Východoslovenská rovina (podcelky Ondavská rovina a Trebišovská tabuľa).

Najvyšší bod:  Šimonka (1 092,0m), celok Slanské vrchy, podcelok Šimonka.

Najnižší bod:  Hladina rieky Ondava na výtoku z okresu pri obci Nižný Hrušov (104,3m), celok Východoslovenská rovina, podcelok Ondavská rovina.

Na území okresu ležia 2 mestá a 66 obcí.

» Zaujímavosti

Giglovce

Girovce

Grécko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BANSKÉ. Chrám svätého Petra a Pavla. Národná kultúrna pamiatka Kostol a náhrobok vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kostol. Neskorobarokový jednoloďový grécko-katolícky farský Chrám svätého Petra a Pavla z 2.polovice 18.storočia (1788). Bol postavený na mieste staršej sakrálnej stavby z roku 1678. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Krstiteľnica z roku 1688. Náhrobok s reliéfom Krista. (Pozri Hroby, náhro …

Hanušovce nad Topľou

  POLOHA.   HISTÓRIA. Uznesením p2/c87/1990 účinným od 24.11.1990 bol Hanušovciam nad Topľou potvrdený štatút mesta.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Hencovce

  POLOHA.   HISTÓRIA. Do roku 1996 bola obec mestskou časťou Vranova nad Topľou. Opatrením 234/1993 účinným od 1.7.1996 sa osamostatnila.   HISTÓRIA OSÍDLENIA.   OPLATÍ SA NAVŠTÍVIŤ, VIDIEŤ A PREJSŤ.   Človek.   Príroda.   Turistika. …

Historické budovy v okrese Vranov nad Topľou

VRANOV NAD TOPĽOU. Kláštor paulínov. Národná kultúrna pamiatka Kláštor paulínov vyhlásená v roku 1963. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty: Kláštor paulínov. Neskorobaroková budova kláštora postavená v roku 1763 na mieste stredovekého františkánskeho kláštora. Upravovaná bola v 18. a klasicisticky v 19.storočí. Má trojtraktovú dispozíciu, obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažná s podkrovím a podpivničením. Stropná maľba od J. L. Kra …

Hlinné

Hradiská v okrese Vranov nad Topľou

MEDZIANKY. Hrádok Zámok. Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1984. Základy zaniknutého stredovekého hrádku, strážneho hradu, sa nachádzajú východne od obce Medzianky na vyvýšenom skalnom výbežku v lokalite Zámek v nadmorskej výške 140m. Upravovaný bol v 12.-15.storočí. Bol dvojpriestorový s obdĺžnikovým pôdorysom. Existencia križovníkov (johanitov) na tomto území je úzko spätá s osudmi hradu nad Medziankami. Najstaršia listin …

TOPlist