Krížom-krážom.eu

Facebook profil

» Prírodné Zaujímavosti

Chránené stromy v okrese Vranov nad Topľou

PLATAN V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Platan západný s výškou 19m, obvodom kmeňa 410 cm, priemerom koruny 22m a vekom viac ako 200 rokov. Je chránený z ekologických, vedecko-výskumných, náučných, estetických a kultúrno-historických  dôvodov. Nachádza sa v obci Nižný Hrabovec v areáli materskej školy.   TIS V NIŽNOM HRABOVCI Za chránený strom bol vyhlásený v roku 1990 a 1997. Tis obyčajný …

Jaskyne v okrese Vranov nad Topľou

BIVAKOVÁ JASKYŇA NA OBLÍKU Kryogénna jaskyňa s dĺžkou 4m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Šimonke, v Olšavskom predhorí v nadmorskej výške 882m v katastri obce Hermanovce nad Topľou.   DOLMEN Sutinová jaskyňa s dĺžkou 9m vytvorená v andezitoch. Nachádza sa v pohorí Slanské vrchy, v Šimonke, v Olšavskom predhorí v nadmorskej výške 932m v katastri obce Hermanovce nad Topľou.   DVOJITÁ JASKYŇA NA LYSE …

TOPlist