Krížom-krážom.eu

Facebook profil
« späť

» Rímsko-katolícke kostoly v okrese Vranov nad Topľou

BABIE. Kostol všetkých svätých.

Moderný rímsko-katolícky Kostol všetkých svätých bol postavený v 20.storočí.

 

BENKOVCE. Kostol svätého Imricha.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Imricha z roku 1783. Novogoticky upravený bol v roku 1890. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

BYSTRÉ. Kostol svätého Františka Assiského.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Františka Assiského bol postavený v 20.storočí.

 

BYSTRÉ. Kostol svätého Urbana.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Urbana z konca 14.storočia. Rozšírený bol koncom 15.storočia. Upravovaný bol v roku 1732 a v 20.storočí (1948). Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Na hlavnom oltári je neskorogotické súsošie Korunovanie Panny Márie z roku 1500 so staršími sochami Petra a Pavla.

 

ČAKLOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Nový kostol.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 21.storočí.

 

ČAKLOV. Kostol nanebovzatia Panny Márie. Starý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie z roku 1864. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

ČIČAVA. Kostol Panny Márie, Kráľovnej.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej bol postavený v 20.storočí.

 

ČIERNE NAD TOPĽOU. Kostol narodenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol narodenia Panny Márie postavený v rokoch 1792-1793. Upravovaný bol v roku 1936. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

ĎAPALOVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v rokoch 2004-2008 na mieste pôvodného kostola z roku 1893. Gotická drevená plastika Madony z polovice 15.storočia z pôvodného kostola sa v súčasnosti nachádza v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Plastika Kristus Trpiteľ je ľudová práca z konca 19.storočia.

 

DAVIDOV. Kostol Panny Márie, Kráľovnej.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Kráľovnej bol postavený v 21.storočí.

 

DLHÉ KLČOVO. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice z roku 1870. Klasicisticky upravený bol v roku 1870. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

GIGLOVCE. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža z 20.storočia.

 

GIROVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie zo začiatku 18.storočia, pravdepodobne v roku 1700. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

HANUŠOVCE NAD TOPĽOU. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka Kostol a zvonica vyhlásená v roku 1963. Nachádza sa v Pamiatkovej zóne. Tvoria ju viaceré pamiatkové objekty:

  • Kostol. Pôvodne ranogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie z roku 1280. Upravovaný bol v roku 1742. V 18.storočí bol barokovo upravený. Ďalšie úpravy v rokoch 1908, 1924 a 1949. Kamenná krstiteľnica z 15.storočia. Nachádza sa na ulici Štúrova.
  • Zvonica. (Pozri Zvonice v okrese Vranov nad Topľou).

 

HENCOVCE. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

HERMANOVCE NAD TOPĽOU. Kostol svätého Jakuba Apoštola.

Rímsko-katolícky Kostol svätého Jakuba Apoštola.

 

HLINNÉ. Kostol svätého Štefana, prvomučeníka.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana, prvomučeníka postavený v štýle modernistického hnutia v rokoch 1936-1937. Upravovaný bol v roku 1947. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Autorom stavby je J. Byrtus.

 

HOLČÍKOVCE. Kostol Panny Márie de Mercede.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol Panny Márie de Mercede bol postavený v 20.storočí.

 

JASENOVCE. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Romantizujúco-gotický rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí. Nachádza sa v časti Poloma.

 

JASENOVCE. Kostol svätého Michala, archanjela.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela bol postavený v roku 1778.

 

JASTRABIE NAD TOPĽOU. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1930.

 

KAMENNÁ PORUBA. Kostol Sedembolestnej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Sedembolestnej Panny Márie bol postavený v 20.storočí. Na základe písomností v 15.-16.storočí existoval v obci drevený rímsko-katolícky kostol. Písomná zmienka o ňom je až z roku 1700. V marci 1990 sa v Kultúrnom dome v Kamennej Porube zišlo 30 rímsko-kato­líckych rodín a dohodli sa na výstavbe kostola podľa pôvodnej projektovej dokumentácie, pripravovanej ešte v roku 1968, ktorej autorom bol Michal Janok. V marci 1991 boli postavené kostolné múry, pri ktorých výstavbe spoločne pracovali miestni rímsko-katolíci aj grécko-katolíci. Základný kameň bol vysvätený pápežom Jánom Pavlom II.

 

KLADZANY. Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Kristovo bol postavený v 20.storočí.

 

KOMÁRANY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela zo 14.-15.storočia. Barokovo upravený bol v 2.polovici 18.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

KUČÍN. Kostol navštívenia Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol navštívenia Panny Márie z konca 14.storočia. Upravovaný bol v rokoch 1793, 1850 a 1902. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom. Obraz Madony byzantského typu zo 17.storočia. Nachádza sa v časti Kučín nad Ondavou.

 

KVAKOVCE. Kostol Ducha Svätého.

Barokovo-klasicistický rímsko-katolícky Kostol Ducha Svätého bol postavený v roku 1774.

 

KVAKOVCE. Kostol Božského Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1997. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Božského Srdca Ježišovho z roku 1890. Nachádza sa v lokalite Trepec na západnom brehu Vodnej nádrže Domaša.

 

MAJEROVCE. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v roku 1945.

 

MALÁ DOMAŠA. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Barokový rímsko-katolícky kostol bol postavený v roku 1742. Začiatkom 20.storočia bol prestavaný.

 

MEDZIANKY. Kostol svätého Michala, archanjela.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Michala, archanjela zo začiatku 14.storočia. V roku 1748 bol takmer úplne prestavaný. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

MERNÍK. Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie, Pomocnice kresťanov bol postavený v 20.storočí.

 

MICHALOK. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1975. Barokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Ružencovej Panny Márie zo začiatku 18.storočia. Upravovaný bol v roku 1780 a v 19.storočí. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

NIŽNÝ HRABOVEC. Kostol nanebovzatia Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol nanebovzatia Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

NIŽNÝ HRABOVEC. Kostol svätého Štefana Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Renesančný dvojloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Kráľa z 2.polovice 16.storočia. Barokovo upravovaný bol v 17.-18.storočí a v roku 1856. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom.

 

NIŽNÝ HRUŠOV. Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Novorománsky jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Tela a Krvi Pána bol postavený v rokoch 1905-1910.

 

NIŽNÝ KRUČOV. Kostol premenenia Pána.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol premenenia Pána bol postavený v roku 1796.

 

NOVÁ KELČA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

NOVÁ KELČA. Kostol svätého Štefana Uhorského. Starý kostol.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pôvodne barokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Štefana Uhorského z roku 1780. Klasicisticky upravený bol v roku 1851. Kostol zostal zo zaplavenej obce. Nachádza sa pri Vodnej nádrži Domaša.

 

ONDAVSKÉ MATIAŠOVCE. Kostol svätého Mikuláša, biskupa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Barokovo-klasicistický jednoloďový farský rímsko-katolícky Kostol svätého Mikuláša, biskupa z roku 1773. V roku 1778 bol počas zemetrasenia vážne poškodený. Upravovaný bol v rokoch 1857, 1886 a 1952-1953.

 

PAVLOVCE. Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov.

Moderný rímsko-katolícky Kostol svätého Petra a Pavla, apoštolov bol postavený v 20.storočí.

 

POŠA. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho bol postavený v 20.storočí.

 

RADVANOVCE. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v 20.storočí.

 

SAČUROV. Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšieho Srdca Ježišovho z roku 1769. Murovaná stavba postavená z lomového kameňa. Upravovaný bol v 20.storočí a v roku 1969. V interiéri obraz od V. Klimkoviča. Nachádza sa v ňom aj neskorobarokový kalich z pozlátenej medi s tepaným rokajovým dekorom na nohe, na drieku aj na vysokom koši. Na okraji kupy má dva punce.

 

SEČOVSKÁ POLIANKA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Barokový rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v 2.polovici 17.storočia. Rozšírený bol v roku 1762.

 

SEDLISKÁ. Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa.

Moderný rímsko-katolícky farský Kostol narodenia svätého Jána Krstiteľa bol postavený v 20.storočí.

 

SEDLISKÁ. Kostol povýšenia Svätého kríža.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky Kostol povýšenia Svätého kríža z 1.polovice 19.storočia. Upravovaný bol koncom 19.storočia. Nachádza sa v časti Podčičva.

 

SKRABSKÉ. Kostol obetovania Pána.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Klasicistický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol obetovania Pána bol postavený v roku 1733 na mieste starého hradu.

 

SLOVENSKÁ KAJŇA. Kostol Najsvätejšej Trojice.

Rímsko-katolícky farský Kostol Najsvätejšej Trojice bol postavený v roku 1925 v historizujúcom slohu.

 

SOĽ. Kostol Krista Kráľa.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Pôvodne gotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol Krista Kráľa z konca 15.storočia. Barokovo prestavaný bol v 17.storočí, novogoticky v roku 1884. Ďalšie úpravy v 2.polovici 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom.

 

TOVARNÉ. Kostol svätého Jozefa, robotníka.

Klasicistický rímsko-katolícky Kostol svätého Jozefa, robotníka bol postavený v roku 1794.

 

VECHEC. Kostol svätého Jána Nepomuckého.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Novogotický jednoloďový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Jána Nepomuckého postavený v rokoch 1918-1920. Upravovaný bol v roku 1954-1958. Jednovežová stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Bazilika narodenia Panny Márie.

Pamiatkový objekt NKP Kláštor paulínov vyhlásený v roku 1963. Gotický jednoloďový rímsko-katolícky, pôvodne františkánsky (paulínsky), Kostol narodenia Panny Márie postavený v 80.rokoch 15.storočia. Po zničení bol znovu postavený v roku 1578. Po požiari bol barokovo upravený v rokoch 1735-1745. Koncom 19.storočia bola regotizovaná veža. Loď je zaklenutá valenou lunetovou klenbou a je zdobená rokokovou iluzívnou maľbou od J. L. Krackera z roku 1754. Neskorobarokový mobiliár pochádza z 1.polovice 18.storočia. Rezbárske práce pochádzajú z dielne J. Hartmanna a práce levočského zlatníka J. Szilassyho (monštrancia, parifikát, apod.) Nachádza sa na Námestí slobody pri kláštore paulínov. V roku 2008 bol kostol slávnostne povýšený na baziliku minor.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol Panny Márie Fatimskej.

Moderný rímsko-katolícky Kostol Panny Márie Fatimskej bol postavený v 21.storočí.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol nanebovstúpenia Pána.

Moderný rímsko-katolícky Kostol nanebovstúpenia Pána. Nachádza sa v časti Lomnica.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie.

Súčasný rímsko-katolícky Kostol nepoškvrneného Srdca Panny Márie bol postavený v rokoch 1990-1994. Kostol sa v týchto miestach spomína už koncom 16.storočia. V rokoch 1947-1949 tu bol postavený drevený kostolík, ktorý slúžil takmer 50 rokov. Stojí na ulici Na vŕšku.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol svätého Františka z Assisi.

Nový rímsko-katolícky farský Kostol svätého Františka z Assisi bol postavený v rokoch 1992-1998. Tri zvony vo veži kostola sú zasvätené svätému Františkovi, Panne Márii a svätým košickým mučeníkom. Posvätil ich pápež Ján Pavol II. v Košiciach-Barci v nedeľu 2.júla 1995 po kanonizácii košických mučeníkov. V exteriéri kostola je umiestnená socha svätého Františka a vzácne barokové súsošie svätého Jána Nepomuckého a Panny Márie s Ježiškom. Predstavuje typickú barokovú exteriérovú plastiku vysokej umeleckej hodnoty. Pochádza z roku 1770 a časovo i slohovo korešponduje s barokovými úpravami kláštora pavlínov. Skupina plastík je z pieskovca. Kľačiaci svätec v bohato nariasenom rúchu v ľavej ruke drží palmový list, v pravej pokrývku hlavy. Polosediaca Panna Mária v rúchu s bohatou drapériou drží pri kolenách stojaceho Ježiška. Postavy sa vznášajú na iluzívnych rotujúcich oblakoch. Plastika bola zaradená do štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok v roku 1986. Nachádza sa na sídlisku Juh na Námestí svätého Jána Pavla II.

 

VRANOV NAD TOPĽOU. Kostol svätého Joachima a Anny.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1963. Rímsko-katolícky Kostol svätého Joachima a Anny bol postavený v štýle modernistického hnutia v rokoch 1936-1937 po zbúraní starej barokovej kaplnky. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s záverom. Patrí ku skupine východoslovenských kostolov, ktorých spoločným znakom je jednoloďový priestor, predstavaná vysoká veža a zdôraznenie otvorov rámovaním z režného tehlového muriva. Do betónovej ohrady je vsadený fragment niekdajšieho portálu pôvodnej barokovej kaplnky z roku 1754. Nachádza sa v časti Čemerné na ulici Čemernianska.

 

VYŠNÝ ŽIPOV. Kostol Mena Panny Márie.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol Mena Panny Márie postavený v rokoch 1736-1745. Upravovaný bol v roku 1945.

 

ZÁMUTOV. Kostol Ružencovej Panny Márie.

Rímsko-katolícky Kostol Ružencovej Panny Márie bol postavený v roku 1912 v historizujúcom slohu s gotickými a barokovými prvkami. Pri jeho výstavbe došlo ku havárii, novo vybudovaná veža kostola sa zrútila. Našťastie stavitelia boli v tom čase na obede. V roku 1996 bol kostol zrekonštruovaný.

 

ŽALOBÍN. Kostol svätého Františka z Assisi.

Národná kultúrna pamiatka vyhlásená v roku 1986. Pôvodná stavba zo 16.storočia. Neskorobarokový jednoloďový rímsko-katolícky Kostol svätého Františka z Assisi bol postavený v rokoch 1765-1768. Upravovaný bol v 1.polovici 19.storočia, v roku 1873 a v 2.polovici 20.storočia. Stavba s obdĺžnikovým pôdorysom s polygonálnym záverom. Stojí v strede obce.

» Najnovšie

Pramene a studničky v okrese Trenčín

ADAMOVSKÉ KOCHANOVCE. Studňa vo dvore domu č.1. Prameň minerálnej vody sa na …

Pramene a studničky v okrese Prievidza

Nemáme žiadne informácie o prameňoch a studničkách v okrese. …

Pramene a studničky v okrese Partizánske

VEĽKÝ KLÍŽ Pod hradbami starodávneho kláštora vyviera voda. Nachádza sa tam …

Pramene a studničky v okrese Nové Mesto nad Váhom

DASTÍNSKA KYSELKA V NOVEJ LEHOTE Minerálny alkalický prameň pramení v&nb …

Pramene a studničky v okrese Myjava

PRAMEŇ POD BRADLOM Prameň s pitnou vodou sa nachádza na južnom svahu vrchu B …

TOPlist